Edukacja

ćwiczenia online z trenerem z Branżowej Szkoły Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Projekt edukacyjny „Myślenie ma powodzenie” w ramach Tygodnia Mózgu na zajęciach szkolnych w szpitalach

Uczniowie Zespołu Szkół nr 33, przebywający na leczeniu w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 oraz na oddziałach: Reumatologii, Hematologii i Pediatrii oraz Endokrynologii w WSD aktywnie uczestniczyli w realizacji projektu edukacyjnego: „Myślenie ma powodzenie” z okazji Tygodnia Mózgu. Celem głównym przedsięwzięcia było uświadomienie uczniom nieograniczonych możliwości mózgu, przedstawienie ciekawostek dotyczących budowy anatomicznej, możliwości wykorzystania umysłu w powiązaniu z  postacią i dokonaniami Mariana Rejewskiego.

 

Tydzień Mózgu jest corocznym przedsięwzięciem edukacyjnym, mającym na celu popularyzowanie wiedzy o mózgu i jego działaniu. Uczniowie naszej szkoły, także w tym roku, w ciekawy sposób zgłębiali informacje na temat: Jak jest zbudowany mózg na zewnątrz i od środka? Jak zbudowane są komórki nerwowe kory mózgowej – potocznie zwane szarymi komórkami? Czy trudno było złamać szyfr maszyny kodującej Enigma? Czy umiejętność operowania liczbami ma swoje mózgowe podłoże? Które zdolności matematyczne są wrodzone, a które rozwijamy w procesie edukacji?

 

Zajęcia na oddziałach szpitalnych poprowadzili także online zaproszeni nauczyciele z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, którzy przybliżyli uczniom postać Mariana Rejewskiego oraz zapoznali z jego dokonaniami.

 

Uczniowie mieli okazję doświadczyć skuteczności nowoczesnych technologii stosowanych w różnych dziedzinach biologii i nauk przyrodniczych. Dzięki specjalistom i trenerom z Branżowej Szkoły Rzemiosła i Przedsiębiorczości dowiedzieli się dlaczego gry i zabawy ruchowe są ważne w pracy mózgu oraz jaki wpływ na jego pracę ma zdrowa dieta.

W ramach różnych lekcji uczniowie, inspirowani przez nauczycieli naszej szkoły, pracowali  wykorzystując mikroskopy, szyfry, gry i proste eksperymenty. Wykonywali szereg logicznych zadań aktywizujących wykorzystując w działaniu możliwości, które każdemu człowiekowi daje mózg.

 

Opracowanie: Anna Osowska – nauczyciel biologii

Zdjęcia: Anna Osowska, Aleksandra Matuszak

 

ćwiczenia online z trenerem z Branżowej Szkoły Rzemiosła i PrzedsiębiorczościGoście zaproszeni  z Branżowej Szkoły Rzemiosła i Przedsiębiorczościprowadzą trening online w Klinice Psychiatriimłodsi uczniowie poznają budowę komórki nerwowejObserwacja samodzielnie wykonanego preparatuPoszukiwanie informacji o postaci Mariana RejewskiegoTworzenia własnych szyfrów - plakatWystawa prac na holu WSD będąca podsumowaniem prowadzonych zajęćZadania logiczne - szyfrowanieZajęcia online prowadzone przez pracownika WojewódzkiejBiblioteki Pedagogicznejzajęcia w ramach projektu  na sali szpitalnejZajęcia z wykorzystaniem mikroskopówZajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej