Edukacja

Logotyp KPCEN w Toruniu
Logotyp KPCEN w Toruniu

Projekt Edukacja Globalna podsumowany

II moduł ogólnopolskiego projektu „Edukacja Globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” realizowany w latach 2016-2017 i współfinansowany z programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP został podsumowany. Konferencja podsumowująca działania odbyła się w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku 15 i 16 grudnia 2017 r.

 

Koordynatorkami regionalnymi na województwo kujawsko-pomorskie są Danuta Potręć i Regina Strzemeska, konsultantki Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, które jest instytucją partnerską ORE w realizacji projektu.

 

Na uroczystym spotkaniu zebranych powitały: Grażyna Kurowska, kierownik Wydziału Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE i koordynator przedsięwzięcia, Janina Moryc – naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po wysłuchaniu wykładu „Wyzwania globalne. Rola organizacji międzynarodowych w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz na rzecz zarządzania globalnymi dobrami publicznymi” wygłoszonego przez dr hab. Magdalenę Proczek profesora nadzwyczajnego SGH,  nastąpił przegląd ogólnopolskich działań w projekcie oraz podsumowanie konkursu na najlepszy projekt edukacyjny i scenariusz zgrywalizowanych zajęć lekcyjnych. Koordynatorzy regionalni, trenerzy oraz liderzy dzielili się dobrymi praktykami.

 

W projekcie uczestniczyło 17 szkół naszego województwa. W I moduł zaangażowało się 10 szkół, do II udało się koordynatorkom pozyskać jeszcze 7. W każdej szkole lider edukacji globalnej, który uczestniczył we wcześniejszym szkoleniu pod kierunkiem D. Potręć i R. Strzemeskiej, koordynował pracę dziesięciu nauczycieli. Nauczyciele prowadzili lekcje z elementami edukacji globalnej, w ciekawy sposób organizowali Tydzień Edukacji Globalnej (listopad), jak również zajęcia na rzecz pokoju na świecie. Uczniowie wzięli udział w spotkaniach z wolontariuszami, którzy pracowali w krajach Globalnego Południa. Liderzy przekazywali wiedzę i umiejętności swoim nauczycielom, udzielali im konsultacji i koordynowali wydarzenia w swoich szkołach.

 

Komisja projektowa w Warszawie przyznała wyróżniającym się szkołom i liderom dyplomy oraz nagrody. W województwie kujawsko-pomorskim były to aż dwie szkoły:

 

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Biskupiej oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy.

 

Nagrodzonymi szkolnymi liderami zostały: Jolanta Rutkowska ze Szkoły Podstawowej w Osieku koło Brodnicy oraz  Kamila Bułakowska ze Szkoły Podstawowej w Czernikowie.

 

Gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie wyróżnionym szkołom i nauczycielom oraz wszystkim liderom i zespołom nauczycielskim za pracę włożoną w realizację projektu. Danuta Potręć i Regina Strzemaska, koordynatorki regionalne i konsultantki KPCEN w Toruniu zostały specjalnie uhonorowane statuetkami koordynatora EG, które  wraz z gratulacjami odebrały z rąk pracownika MSZ i koordynatorki projektu z ORE. Do  zadań nagrodzonych należało zorganizowanie seminarium,  przeprowadzenie 16-godzinnego szkolenia, konsultacji dotyczących tworzenia projektów i grywalizacji, odwiedzanie szkół w celu wspierania liderów szkolnych oraz zaopatrzenie ich w materiały dydaktyczne i literaturę źródłową. Dodatkowo zostało zorganizowane szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, które poprowadziła trenerka Gabriela Kurek, nauczyciel i doradca metodyczny z Bydgoszczy. Koordynatorkom udało się pozyskać kompetentnych i profesjonalnych prelegentów. Przykładem niech będzie Witold Jankowiak, doświadczony w pracy sieci informacyjnej MSZ i prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, aktualnie dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan.

 

W logistykę  spotkań uczniów ze szkół uczestniczących w projekcie z wolontariuszami i prowadzenie szkolenia zaangażowała się również Zofia Spalińska, konsultantka z Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania KPCEN w Toruniu.

 

Materiały dotyczące realizacji projektu „Edukacja Globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”  zostały umieszczone na stronie KPCEN w Toruniu www.kpcen-torun.edu.pl

 

Prowadzone są rozmowy w MSZ i MEN w sprawie kontynuacji projektu.

 

Oprac. Danuta Potręć,

 koordynatorka projektu,

 pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Dr hab. M. Proczek SGH podczas wykładuDyrektor i szkolna liderka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w PłużnicyJ. Moryc MSZ wita zebranychStatuetki dla nagrodzonych koordynatorów, liderów i szkółSzkolne liderki ze Szkół Podstawowych w Czernikowie i Dąbrowie Biskupiej