Edukacja

Uczniowie podczas programowania inteligentnego miasta
Uczniowie podczas programowania inteligentnego miasta

Programowanie inteligentnego miasta

17 stycznia 2018 r.  z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z nowoczesnymi technologiami Programowanie inteligentnego miasta. Było  to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w województwie kujawsko-pomorskim. Jego adresatami byli dyrektorzy, nauczycieli i uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. W sumie wzięło w nim udział blisko 100 osób.

 

Na spotkanie przyjechali goście z Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Dydyszko i  Łukasz Kiwicz.

 

Całość podzielono na część konferencyjną dla nauczycieli i warsztatową dla uczniów.

 

Organizatorem spotkania było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.  Wprowadzeniem do tematu konferencji było wystąpienie nauczyciela konsultanta Roberta Preusa Inteligentny dom, miasto, państwo…? Robert Preus przybliżył zebranym nauczycielom ideę Internetu rzeczy, dzięki którym urządzenia mogą się wzajemnie komunikować, gromadzić i przetwarzać dane za pośrednictwem sieci elektrycznej lub sieci komputerowej optymalizując tym samym procesy otaczającej nas rzeczywistości. Wraz  z uczniem demonstrował takie możliwości na przykładzie inteligentnego gniazdka elektrycznego, dzięki któremu możemy zdalnie włączać lub wyłączać urządzenia wpięte do niego. Ustawiał także harmonogram i czas aktywności gniazdka oraz pokazywał na smartfonie rejestrowanie wielu ciekawych informacji o nim,  na przykład danych o poborze mocy, średnim zużyciu energii. Robert Preus zwrócił także uwagę,  że automatyka inteligentnego domu oparta jest na podobnych procesach, w których dużą rolę odgrywają czujniki (np. temperatury, wilgotności, wentylacji, klimatyzacji i inne) sterowane przy pomocy mobilnych urządzeń. Przy tym wszystkim wielokrotnie podkreślał, że najważniejszy jest człowiek. To dzięki kreatywności ludzi, ich zdolności powstają takie urządzenia, programowalne, połączone w sieci i komunikujące się z sobą – powiedział. Nauczyciel konsultant przybliżył także ideę urządzeń ubieralnych, w tym ostatnie doniesienia Polskiej Agencji Prasowej o międzynarodowym projekcie, dzięki któremu powstanie odzież z inteligentnych tkanin ułatwiająca ludziom niewidomym poruszanie się w terenie. Przechodząc do tematu inteligentnego miasta,  Robert Preus podkreślił konieczność rozpoczęcia działań w tym zakresie z uwagi na przewidywany w najbliższych latach przyrost mieszkańców w miastach. W ciągu najbliższych 12 lat liczba ta wzrośnie z 3,5 mld do 5 mld, co może być sporym wyzwaniem w zakresie wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów.

 

Na przykładzie Bydgoszczy i innych miast zaprezentował także inteligentne rozwiązania w zakresie: zarządzania ruchem, odpadami, sterowania oświetleniem, monitoringu środowiska i energooszczędnego budownictwa.

 

Następnie Magdalena Dydyszko i  Łukasz Kiwicz poprowadzili z uczniami warsztaty Programujemy inteligentne miasto. Do specjalnie przygotowanych mat z infrastrukturą drogową (np. światłami drogowymi, lampami oświetleniowymi, sygnalizacją kolejową) były podłączone komputery. Za ich pośrednictwem uczniowie programowali zachowanie się urządzeń: zmianę sygnalizacji świetlnej, synchronizację świateł, opuszczanie szlabanów podczas przejazdu pociągu. Dużą rolę odgrywały w tym procesie zainstalowane  w lampach czujniki. Podczas programowania widać było duże zaangażowanie uczniów i rywalizację. Raz po raz pojawiały się wśród uczniów okrzyki radości i oklaski.  Zajęcia wyłoniły talenty uczniowskie i ujawniły możliwości osiągania tych samych efektów przy różnorodnych zapisach skryptowych. Przyjazne środowisko programowania sprzyjało wymianie doświadczeń i pracy zespołowej zarówno wśród uczniów klas I-III, jak i IV-VI. Dzieci pomagały sobie wzajemnie i dobrze się przy tym bawiły. Wyraźnie czuły się twórcami,  a nie konsumentami technologii. Całość zakończyła się wręczeniem dyplomów uczniom i upominków. 

 

Opracowanie:  Ilona Zduńczuk

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.            

www.cen.bydgoszcz.pl

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Efekt programowania sygnalizacji świetlnejKonsultacje z uczniamiŁukasz Kiwicz, Magdalena Dydyszko przedstawiciele Urzędu Komunikacji ElektronicznejPraca zespołowa nauczycieli z uczniamiUczniowie podczas  programowania inteligentnego miasta