Edukacja

Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zorganizowało w dniu 9 stycznia 2018 r. w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy konferencję dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów pn. Egzamin ósmoklasisty z matematyki.

 

​Założenia egzaminu, przykładowy arkusz egzaminacyjny oraz zasady oceniania przedstawił pracownik Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie pan Józef Daniel. Uczestnicy wzięli również udział w części warsztatowej konferencji. Po wystąpieniu ekspert udzielał odpowiedzi na pytania uczestników konferencji. Ofertę Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w zakresie wspierania szkół w kształceniu matematycznym i informatycznym- zaprezentowała​ pani Lucyna Poźniakowska-Misiak. W konferencji wzięło udział 160 nauczycieli.

 

Organizatorem konferencji była nauczyciel konsultant Ewa Ludwikowska.

 

Opracowanie: Ewa Ludwikowska

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.bydgoszcz.pl

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Józef Daniel-pracownik Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w WarszawieJózef Daniel-pracownik Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie-ekspertUczestnicy  konferencjiUczestnicy  konferencji