Edukacja

Logo Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu

Program PGE – Dzielimy się ciepłem

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu znalazł się w gronie 4 laureatów programu PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem” i otrzyma wsparcie finansowe. PGE co roku wspiera organizacje pożytku publicznego, korzystające z ciepła sieciowego i niosące pomoc potrzebującym.

 

Wojewódzka placówka kształcąca dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, popularny toruński Korczak, otrzymała kwotę 10 tys. zł, którą przeznaczy na zakup interaktywnej podłogi terapeutycznej tzw. „Magicznego Dywanu”. Wykorzystany on będzie w procesie nauczania, terapii i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym i szkolnym, z niepełnoprawnością ruchową i intelektualną.

 

Ośrodek funkcjonuje już ponad 50 lat. Od początku szkoła pomaga i wspiera dzieci z niepełnosprawnościami. Obecnie obejmuje wsparciem dzieci w wieku od 3 do 24 roku życia, które wymagają specjalistycznej opieki i nauki. Z roku na rok ośrodek ma coraz więcej podopiecznych, a bogata oferta usług terapeutyczno-dydaktycznych pozwala objąć dzieci coraz pełniejszą opieką terapeutyczną.