Edukacja

Logo KPCEN we Włocławku

Proces wychowania ucznia w relacji nauczyciel – rodzic

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza na kolejne seminarium z cyklu spotkań z psychologiem na  temat:
Proces wychowania ucznia w relacji nauczyciel – rodzic. Seminarium poprowadzi dr hab. Wojciech Gulin – nauczyciel akademicki, psycholog, prorektor Kolegium  Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej.

 

Edukacji od wychowania nie da się oddzielić, jednym z ważnych warunków prawidłowego rozwoju ucznia jest jego relacja z rodzicami, jakość kontaktu z nimi jest również ważna dla nauczyciela. Rodzic pozytywnie nastawiony do szkoły i nauczyciela istotnie wzmacnia oba wymienione procesy, rodzic negatywnie nastawiony jest w stanie znacząco utrudnić pracę pedagogów. Jak zatem poznać postawę rodzica wobec własnego dziecka, edukacji, wychowania, nauczyciela, a przede wszystkim, jak reagować na zachowanie rodziców?

 

 Na spotkaniu podjęta będzie próba określenia działań nauczyciela w relacji z rodzicem.

Zapraszamy

Zapisz się
http://www.oferta.cen.info.pl/ofe,_porozmawiajmy_o_-_spotkania_z,860.html

Agata Antkowska
nauczyciel-konsultant
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
ul. Nowomiejska 15A
87-800 Włocławek
tel.542313342 wew.11

 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.org.pl.

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).