Edukacja

Logo KPCEN we Włocławku

Porozmawiajmy o…. okresie dorastania

Zapraszamy do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na kolejne seminarium z cyklu spotkań z psychologiem  nt. Tożsamość w okresie dorastania, które odbędzie się  06.03.2018 r. od godz. 15.00 do godz. 17.00.

 

Seminarium poprowadzi dr hab. Wojciech Gulin –  nauczyciel akademicki, psycholog, prorektor Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej.

 

Rozwój tożsamości zaczyna się od momentu, w którym człowiek dostrzega swoją indywidualność i niepowtarzalność. Zauważa, że różni się od innych osób (około 3 rok życia). Dorosła tożsamość związana jest jednak z etapem dorastania. 12-13 rok życia to czas, kiedy młody człowiek odkrywa swój świat psychiczny – do zainteresowania światem zewnętrznym dołącza własne przeżycia, świat doznań, osobowości, zaczyna pojawiać się porównywanie z innymi osobami. Tworzy się obraz siebie. Młody człowiek zaczyna dostrzegać swój świat wewnętrzny. Poszukiwanie wzorca dorosłości, kryzys autorytetu rodziców, krytyczna postawa wobec szkoły, to tylko niektóre z zagadnień, które omawiane będą podczas seminarium.

 

Zapisy do 05.03.2018 r.
http://www.oferta.cen.info.pl/ofe,_porozmawiajmy_o_-_spotkania_z,860.html

www.cen.org.pl.

 

Aneta Gabryelczyk

Kierownik Pracowni Informacji i Promocji

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli

we Włocławku

tel.54 231 33 42 wew.40

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).