Edukacja

Porady specjalisty z Biura Rzecznika Praw Dziecka

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w nowym roku szkolnym zaprasza na kolejne spotkania ze specjalistami z Biura Rzecznika Praw Dziecka.

 

W poniedziałek 25 września br. bezpłatne konsultacje odbędą się w Bydgoszczy

 

Pomoc będzie można uzyskać w godzinach od 10.00 do 16.00 – osobiście w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy przy ul. Z. Krasińskiego 10, pokój nr 229 (I piętro – budynek główny) lub dzwoniąc pod numer telefonu 52/ 322-17-87 wew. 307.

W celu uniknięcia oczekiwania, na dyżury można zapisywać się pod numerem telefonu: (22) 583 66 00.

W trakcie dyżuru zainteresowane osoby mogą otrzymać szczegółowe informacje dotyczące praw małoletnich oraz możliwości ich zabezpieczenia przed bezprawną ingerencją. Na spotkanie z ekspertem Rzecznika Praw Dziecka zapraszamy w szczególności osoby posiadające informacje o naruszeniu praw dziecka.  W trakcie dyżuru będzie można zgłosić Rzecznikowi indywidualne sprawy dotyczące np. zaniedbań lub stosowania przemocy wobec małoletnich, zagrożenia ich praw w sytuacjach konfliktów rodzicielskich, problemów w zapewnieniu dzieciom optymalnych warunków opiekuńczo-wychowawczych.

 

 

W październiku konsultacje odbędą się we Włocławku, w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli przy ul. Nowomiejskiej 15A .

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego (TK)