Edukacja

Logo Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

O czym szepczą nadwiślańskie mury, gdy zapada zmrok – konkurs literacki

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Toruniu oraz Biblioteka Pedagogiczna im. gen .bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie literackim. Organizatorzy zaproponowali następujące tematy: „Kreujemy świat baśni” (dla szkół podstawowych) oraz „O czym szepczą nadwiślańskie mury, gdy zapada zmrok” (dla uczniów klas VI, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

 

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Toruniu od 11 lat organizuje międzyszkolny konkurs literacki. Rokrocznie cieszy się on niesłabnącym powodzeniem wśród uczniów i nauczycieli. Od X edycji jego współorganizatorem jest Biblioteka Pedagogiczna im. gen .bryg. prof. Elżbiety Zawackiej.

 

W poszczególnych latach myślą przewodnią, będącą motywem prac młodych twórców, były m. in. „Tajemnica wiślanej wody”, „Czar pożółkłej fotografii” i  „Mój magiczny Toruń”.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest napisanie dowolnego tekstu literackiego na temat „Kreujemy świat baśni” dla szkół podstawowych i „O czym szepczą nadwiślańskie mury, gdy zapada zmrok” dla uczniów klas VI,  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Objętość tekstu nie powinna przekraczać 2 stron maszynopisu. Do utworu uczniowie piszący na temat „Kreujemy świat baśni” powinni  dołączyć pracę plastyczną. Praca musi być podpisana następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła; imię
i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

 

Prosimy o dostarczenie wersji papierowej wraz z elektroniczną (załączenie tekstów prac na CD lub przesłanie ich pocztą elektroniczną na adres: tnbsptorun@poczta.onet.pl).

 

Terminarz konkursu:

Nauczyciel prowadzący przesyła prace w terminie do 30 stycznia 2017 r. na adres:

 TNBSP Oddział w Toruniu

 Biblioteka Pedagogiczna

87-100 Toruń

ul. Dąbrowskiego 4

e-mail:tnbsptorun@poczta. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2017 r.

 

Z Regulaminem konkursu można zapoznać się na stronie Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Toruniu http://www.tnbsp.torun.prv.pl/

Szczegółowych informacji udziela: Małgorzata Borcz

 

Oprac.

Małgorzata Borcz

Wydział Udostępniania

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

  http://www.bptorun.edu.pl

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).