Edukacja

Niech odmierza tylko dobry czas

Zakup i zamontowanie latarni przed budynkiem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9 zakończyły się sukcesem. 

 

Kolejnym krokiem mającym na celu przywracania  historycznego kolorytu tego miejsca będzie  zakupienie i zamontowanie zegara ściennego, wskazówkowego nad gzymsem koronującym elewacji frontowej. Chcielibyśmy, aby piękny klasyczny zegar, który był w projekcie z 1863 roku, nie tylko stanowił biżuterię tego miejsca, ale także wybijał godziny i wygrywał melodie, co skłoniłoby przechodzących do refleksji, uniesienia głów, zatrzymania się na chwilę.

 

Podjęcie i sfinalizowanie tego przedsięwzięcia nie będzie możliwe bez ponownego pozyskania przyjaznych nam ludzi.  

 

Dlatego kolejny raz zwracamy się do wszystkich miłośników pięknego, klasycystycznego pałacyku o przekazywanie w ramach darowizny lub sponsoringu pieniędzy na ten szczytny cel. Każda osoba, która dokona wpłaty minimalnej, tj. 50 zł, zostanie ujęta w księdze pamiątkowej naszej placówki. Sponsorzy i darczyńcy, którzy przekażą na ten cel powyżej 500 zł, zostaną dopisani do tablicy upamiętniającej to wydarzenie, znajdującej się przed budynkiem przy ul. Jagiellońskiej 9 oraz otrzymają model ściany frontowej budynku zaprojektowany i wydrukowany na drukarce 3D w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. 

 

Co trzeba zrobić, żeby zostać darczyńcą lub sponsorem? 

 

Należy dokonać wpłaty zadeklarowanej kwoty na konto: 67 1020 1462 0000 7102 0377 6275, koniecznie z dopiskiem Darowizna – zegar

 

Zachęcamy Państwa do udziału w tym przedsięwzięciu. 

 

Jestem przekonany, że nasz zegar będzie odmierzał tylko dobre chwile.

 

 

Oprac. Robert Preus