Edukacja

Wykład - grafika

Brunona Schulza życie po śmierci – wykład online Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu serdecznie zaprasza do udziału w wykładzie online: Brunona Schulza życie po śmierci, który odbędzie się 16 marca 2022 roku (środa) o godz. 17:00. Wygłosi go Grzegorz Józefczuk – inicjator i prezes Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza w Lublinie, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. Udział w wykładzie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Bruno Schulz (1892-1942) to jeden z Patronów 2022 Roku. Skromny nauczyciel rysunków i robót ręcznych z prowincjonalnego Drohobycza przyjaźnił się z Witoldem Gombrowiczem i Stanisławem Ignacym Witkiewiczem i razem wprowadzili polską literaturę okresu międzywojennego do kanonu literatury światowej.

 

Dzieło i życie Brunona Schulza, artysty i pisarza, pełne jest tajemnic i zagadek, a niektóre fakty biograficzne urastają do wymiarów symbolicznych. Schulz jest pisarzem wolności twórczej, jego opowiadania są wciąż na nowo i wedle wielu strategii interpretowane przez teoretyków literatury i na nowo fascynujące dla czytelników wielu kręgów kulturowych. Schulz jest symbolem nadziei i okrutnych dramatów XX wieku.

 

Program wystąpienia

  1. Krótkie przypomnienie twórczości i biografii Schulza;
  2. Toposy literackie i motywy biograficzne – otwartość na interpretacje i rekonstrukcje z fragmentów;
  3. O przekładach prozy Schulza;
  4. Światowa skala inspiracji schulzowskich w sztukach wizualnych i performatywnych; wybrane, najoryginalniejsze oraz najbardziej kontrowersyjne przykłady;
  5. Drohobycz – mit miasta, matecznik wyobraźni;
  6. Kłótnia o Schulza – kradzież tzw. fresków;
  7. Ukraińska recepcja twórczości Schulza;
  8. Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu; misja i dokonania.

 

Grzegorz Józefczuk – dziennikarz, publicysta, krytyk, komentator życia kulturalnego, redaktor wydawnictw artystyczno-kulturalnych, działacz społeczny i praktyk kultury. Inicjator i prezes Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza w Lublinie (2007), dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu / Ukraina (od 2006). Laureat Nagrody Miasta Lublina za Upowszechnianie Kultury (2012). Doktor honoris causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu (2014). Stypendysta MKiDN. Współzałożyciel m.in. Kazimierskiej Konfraterni Sztuki, Kapituły Nagrody „Angelus” w Lublinie, Kresowej Akademii Smaku; inicjator projektów takich jak „Bruno4ever. Dni Brunona Schulza w Lublinie”, Salon Ludzi Ciekawych, Hades Szeroka Art Festiwal, wydawnictwo „Acta Schulziana Lublin-Drohobycz”. Należy do AICA Polska.

 

Więcej informacji na temat wydarzenia, a także link do formularza rejestracyjnego, można znaleźć na stronie internetowej Biblioteki: https://bptorun.edu.pl/965

 

 

Oprac. Marcin Żynda

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

(m.in. na podstawie materiałów przesłanych przez Grzegorza Józefczuka)

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.