Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Najlepsi nauczyciele nagrodzeni!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października 2022 roku w gościnnych progach Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

 

Miło nam poinformować, że docenione zostały działania nauczycieli i dyrektora KPCEN w Bydgoszczy.

Wyróżnienie w konkursie Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji otrzymała Iwona Rostankowska, nauczyciel konsultant, od wielu lat podejmująca działania na rzecz szkolnictwa w naszym województwie. Kapituła konkursowa pod przewodnictwem Elżbiety Piniewskiej, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego doceniła zaangażowanie w pracę i codzienny trud na rzecz edukacji.

Zarząd Województwa nagrodził nauczycieli z placówek, dla których organem  prowadzącym jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród osób wyróżnionych znalazł się Robert Preus, dyrektor największego ośrodka doskonalenia nauczycieli w województwie. To dzięki jego inicjatywie budynek przy ulicy Jagiellońskiej 9 zyskał historyczne detale architektoniczne, a placówka rozwija swą działalność na rzecz szkół całego regionu.

Również Piotr Szczepańczyk, nauczyciel konsultant w KPCEN w Bydgoszczy otrzymał nagrodę Zarządu Województwa. Na szczególne podkreślenie zasługuje cykl audycji popularyzujących edukację w naszym regionie Przy herbacie o oświacie. Warto też dodać, że bydgoszczanie mogą słuchać melodii wygrywanej przez zegar z kurantem znajdujący się na budynku KPCEN w Bydgoszczy. Skomponował ją właśnie Piotr Szczepańczyk.

Nagrodę Zarządu Województwa otrzymała również Roma Gorczyca. Z pewnością doceniono m.in.  jej autorski cykl programów instruktażowych TIK Express, rozwijających kompetencje cyfrowe nauczycieli z całego regionu w iście ekspresowym tempie. 

Z kolei Violetta Panfil-Smolińska, wicedyrektor KPCEN w Bydgoszczy, otrzymała nagrodę Ministra Edukacji i Nauki. Uroczystość odbyła się w auli Politechniki Bydgoskiej. Dyplom wręczył Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Ta nagroda jest uhonorowaniem wieloletniej pracy na rzecz edukacji i wspierania nauczycieli  w ich codziennych działaniach.

Cieszy nas, że tak liczna grupa nauczycieli została doceniona przez organ prowadzący i nadzorujący.

Składamy serdeczne gratulacje wszystkim nagrodzonym nauczycielom konsultantom!

Opracowała: Iwona Rostankowska

Zdjęcia: Bogumiła Myszkowska IV LO w Bydgoszczy

 

Iwona Rostankowska, Robert Preus i Piotr Szczepańczyk podczas uroczystościKujawsko-Pomorscy Liderzy EdukacjiNagrody Zarządu województwa dla wyróżnionych nauczycieli i dyrektorów