Edukacja

Logo KPCEN w Toruniu

Kurs dla mentorów w KPCEN Toruń

KPCEN w Toruniu zaprasza na kurs dla nauczycieli pełniących (lub chcących pełnić) rolę mentora: Kurs dla mentorów – 4 spotkania online: 3, 8, 9 i 15 XI 2022, godz. 16.00-19.15

 

Zapisz się

 

Plan spotkań:

3 XI: Podstawy prawne awansu zawodowego; prawo dotyczące organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły (w tym praw dziecka). Prowadzi Małgorzata Trzeciak;

8 XI: Coaching i mentoring – wykorzystanie w pracy z nauczycielem przygotowującym się do zawodu; innowacje pedagogiczne. Prowadzi Danuta Potręć;

9 XI: Jak obserwować i być obserwowanym, przygotowanie do lekcji otwartych; nowoczesne metody nauczania. Prowadzi Ewa Kondrat

15 XI: Rozpoznawanie potrzeb uczniów, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i indywidualizacja nauczania; umiejętność współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Prowadzi Wiesława Kuban.

 

Więcej informacji udziela Małgorzata Trzeciak: nr tel. 502-20-29-63, e-mail: malgorzata.trzeciak@kpcen-torun.edu.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu