Edukacja

Logo Biblioteki Publicznej

Na Zachód od Odry

Jak piękny może być język niemiecki, udowodnili uczniowie szkół podstawowych w prezentacjach utworów literackich i muzycznych podczas konkursu „Na Zachód od Odry”, zorganizowanym 12 czerwca br. w Kujawsko-Pomorskiem Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

 

Uczestnicy zaprezentowali zdolności recytatorskie, wokalne i aktorskie. Niektórzy z nich wzbogacili swoje prezentacje o specjalnie przygotowane na tę okazję stroje i rekwizyty.

 

Do tegorocznej, szóstej edycji zgłosiło się aż 32 uczniów. Zainteresowanie konkursem
w naszym regionie jest dowodem motywacji uczniów do nauki języka naszych zachodnich sąsiadów.

 

Laureatami konkursu w kategorii „piosenka” zostali:

    

    I miejsce – duet: Martyna Kotas i Zuzanna Małkowska;

    II miejsce – duet: Kinga Palmowska i Zofia Gadaj;

    III miejsce – duet: Kevin Ejdowski i Klaudia Nitkowska.

 

Ze względu na wysoki poziom wystąpień, jury konkursu postanowiło dodatkowo nagrodzić wyróżnieniem następujących uczniów: Bartosza Bogóskiego, Mikołaja Dobrowolskiego, Dominikę Rzadkowolską oraz Bartłomieja Kotasa.

 

W kategorii „recytacja” zwyciężyli:

 

    I miejsce – Lidia Kępczyńska;

    II miejsce – Michał Murawski;

    III miejsce – Weronika Politowska.

 

Wyróżnieniem w tej kategorii nagrodzony został Jakub Łukiewski.

 

Serdecznie gratulujemy uczestnikom konkursu, a także ich nauczycielom.

 

Zapraszamy do udziału w siódmej edycji konkursu w roku szkolnym 2015/2016.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury i Edukacji (TK).