Edukacja

Logo KPCEN we Włocławku

Moja mała ojczyzna

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku od wielu lat organizuje seminaria regionalne poświęcone prezentacji dobrych praktyk w zakresie kształtowania tożsamości regionalnej dzieci i młodzieży.

 

13 maja 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie miłośników małych ojczyzn, podczas którego zostały zaprezentowane różnorodne, ciekawe inicjatywy i działania w zakresie edukacji regionalnej. Spotkanie było kolorowe, rozśpiewane i bogate w interesujące prezentacje.

 

Jako pierwszy głos zabrał ks. dr Paweł Nowogórski – dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, który zaprezentował działania placówki,                     a także przedstawił historię i ideę Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach, którego współorganizatorem jest m.in. KPCEN we Włocławku. Głównym celem podejmowanych działań w Centrum Edukacji Młodzieży jest wychowanie do wartości młodego pokolenia i pokazywanie pozytywnych wzorców, jakimi są z pewnością Wielcy Polacy – bohaterowie kolejnych edycji konkursu i patroni Centrum.

 

Następnie Leszek Kalicki – historyk, inicjator historycznych grup rekonstrukcyjnych                   z Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie wraz z członkami zespołu przedstawił, ilustrując ciekawymi rekwizytami, temat O mundurze sejmikowym województwa brzesko-kujawskiego z lat 1776 – 1795, czyli o stroju kontuszowym słów kilka. Uczestnicy spotkania mogli podziwiać prezentowane przez nauczyciela i uczniów stroje, a także zobaczyć fragmenty inscenizacji poboru wojskowego.

 

Widzowie mieli okazję podziwiać kolorowe kwiaty z bibuły  i rzeźby z drewna wykonane przez państwa Aleksandrę i Krzysztofa Zawackich                                                        z Wichrowic. Ludowi twórcy wykonując swoje dzieła, opowiadali barwnie o Folklorze                       i kulturze kujawskiej w rękodziele artystycznym twórców ludowych.

 

Uczestnicy spotkania  wzięli udział w koncercie pieśni patriotycznych w wykonaniu Dariusza Pucińskiego – nauczyciela SP w Rogowie  i żeńskiej grupy wokalnej.

 

Interaktywną grę dydaktyczną Minecraft, będącą ciekawym wzbogaceniem warsztatu nauczyciela regionalisty, zaprezentował Marcin Ćwikliński nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej  we Włocławku.

 

Swoją obecnością seminarium zaszczycili: Wojciech Jaranowski – członek komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz  Andrzej Gralak – starszy wizytator włocławskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

www.cen.org.pl

 

Aneta Gabryelczyk

nauczyciel konsultant

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

tel.54 231 33 42 wew.11

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Aleksandra i Krzysztof Zawaccy z WichrowicDariusz Puciński i żeńska grupa wokalna z RogowaGrażyna Troszyńska Dyrektor KPCEN we WłocławkuGrupa rekonstrukcyjna z Miejskiego Zespołu Szkół w RadziejowieGrupa rekonstrukcyjna z Miejskiego Zespołu Szkół w RadziejowieGrupa rekonstrukcyjna z Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowieks. Paweł NowogórskiLeszek KalickiUczestnicy seminarium Moja mała ojczyznaUczestnicy seminarium Moja mała ojczyznaUczestnicy seminarium Moja mała ojczyznaUczestnicy seminarium Moja mała ojczyznaUczestnicy seminarium Moja mała ojczyzna