Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Mój (nie)przyjaciel smartfon

22 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja zatytułowana Mój (nie)przyjaciel smartfon. Organizatorem przedsięwzięcia było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Konferencja była adresowana do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, pedagogów, wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek oświatowych naszego województwa. Na spotkaniu było obecnych około 200 uczestników.

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli  Marek Gralik  Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całe przedsięwzięcie było organizowane w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji, któremu patronowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Spotkanie poprowadzili:  dr Violetta Panfil-Smolińska i  Robert Preus, nauczyciele konsultanci KPCEN w Bydgoszczy.

 

Celem konferencji było ukazanie pozytywnych i negatywnych skutków korzystania z technologii mobilnych. Do udziału zaproszono prelegentów, którzy dokonali analizy nowych technologii w kontekście możliwości jej zastosowania w nowoczesnej edukacji oraz wskazali  zagrożenia ich nadmiernego stosowania dla funkcjonowania mózgu.

 

W pierwszym wystąpieniu Robert Preus zaprezentował ciekawe pomysły na wykorzystanie mobilnych urządzeń w szkole, między innymi: kodów QR, rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej. Zachęcił uczestników do korzystania z bezpłatnych aplikacji, które można zastosować w nauczaniu różnych przedmiotów. Przedstawił też pomysły na wykorzystanie czujników wbudowanych w smartfony. Mówił między innymi o czujnikach  światła, temperatury, ciśnienia atmosferycznego czy żyroskopu. Przedstawił też procedury ich zastosowania  podczas lekcji.   Dopełnieniem wystąpienia Roberta Preusa był pokaz możliwości wykorzystania urządzeń mobilnych, który wspomagała Dorota Preus, nauczycielka  Szkoły Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy oraz  uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Na koniec pokazu część nauczycieli wzięła udział w Mannequin Challenge. Robert Preus zachęcił także do aktywnego wypowiadania się na temat mobilnych technologii na wirtualnej tablicy, którą udostępnił uczestnikom konferencji.

 

Z kolei dr Michał Klichowski zaprezentował bardzo ciekawe badania. Adiunkt Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawił wpływ nowych technologii na zmiany neuroplastyczne zachodzące w  mózgu. W tym obszarze mówił o konsekwencjach stosowania ekranów dotykowych oraz  multizadaniowości, wpływie nowych technologii na poziom rozpoznawania emocji, a także wchodzenia w interakcje z innymi osobami.  Podkreślił, że technologie nie są tylko narzędziem, ale też wpływają na funkcjonowanie społeczne, emocjonalne i poznawcze. Trzeba podkreślić, że dr Michał Klichowski prezentował zarówno swoje wyniki badań, jak i te, które były prowadzone w innych krajach.

 

Dr Maciej Dębski, koordynator projektu badawczego Fundacji Dbam o Mój Z@sięg, podjął temat związany z nałogowym korzystaniem z telefonów komórkowych. Na podstawie prowadzonych przez siebie ogólnopolskich badań przedstawił wnioski dotyczące fenoholizmu w Polsce. Przekazał najważniejsze wytyczne dla dzieci i rodziców. Mówił o konieczności wprowadzenia  domowego kodeksu korzystania z mediów cyfrowych. Podkreślił rolę relacji panujących w rodzinie, jako podstawy dla zachowania właściwych proporcji pomiędzy funkcjonowaniem w świecie rzeczywistym i wirtualnym.

 

Konferencję podsumowała dr Violetta Panfil-Smolińska. Nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy zwróciła szczególną uwagę na ukazywane w wielu eksperymentach naukowych konsekwencje wpływu nowych technologii na relacje społeczne i wynikające z tego implikacje dla rozwoju mózgu.

 

Wszyscy uczestnicy konferencji byli zgodni, że rozwoju nowych technologii nie da się powstrzymać, dlatego warto je wykorzystać w procesie dydaktycznym. Trzeba jednak pamiętać, aby wirtualną rzeczywistością wspomagać edukację, a nie uczynić z niej dominujące środowisko uczenia się.

 

Opracowała dr Violetta Panfil-Smolińska

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.bydgoszcz.pl

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

dr Maciej Debskidr Michał KlichowskiRobert Preus Robert Preus, Michal Klichowski  Barbara Daroń wicedyrektor KPCEN w BydgoszczStanowiska do eksperymentów obslugiwane przez wolontariuszy VII LO w Bydgoszczy