Edukacja

Liderzy zaangażowani w szkolenie
Liderzy zaangażowani w szkolenie

Liderzy szkolni z województwa kujawsko-pomorskiego szkolą się

Nauczyciele – liderzy szkolni edukacji globalnej ze szkół województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach ogólnopolskiego projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”, brali udział w szkoleniu „Sieć Liderów Szkół EG – Moduł II” z 4 regionów: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego, które miało miejsce w Sulejówku w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP 2016-2017.

 

Przywitała wszystkich i wprowadziła w założone cele szkolenia Grażyna Kurowska, kierownik projektu, a Mariola Ratschka, p.o. Dyrektor Ośrodka Informacji ONZ, mówiła o tym, dlaczego Cele Zrównoważonego Rozwoju są ważne dla młodych ludzi? 

 

Trzydniowe warsztaty (24-26.02.2017 r.) poświęcone były głównie metodom i technikom w kontekście pracy nad Celami Zrównoważonego Rozwoju.

 

Pierwszego dnia trenerki Edukacji Globalnej z czterech wymienionych wyżej województw prowadziły zajęcia dotyczące budowania zespołu liderów edukacji globalnej, rozwoju osobistego lidera i motywowania zespołu, wykorzystania doświadczeń oraz komunikacji  i współpracy zespołu.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest instytucją partnerską ORE w realizacji projektu, dlatego Danuta Potręć i Regina Strzemeska, koordynatorki i trenerki edukacji globalnej oraz konsultantki KPCEN w Toruniu, zajęły się rozwojem osobistym lidera i motywowaniem zespołu. Wykorzystując metodę SMS-a i Matrycę Celów, wprowadziły liderów w refleksję nad ich zasobami, ograniczeniami hamującymi decyzje i działania, wartościami, którymi kieruje się lider oraz celami wyznaczanymi wraz z zespołem.

 

Kolejnego dnia obie konsultantki moderowały dyskusję nad wybranymi tematami w ramach edukacji globalnej podczas pracy metodą WolrdCafe oraz uczestniczyły w grywalizacji, pracując przy jednej ze stacji związanej z wyszukiwaniem i odczytywaniem QR kodów oraz krótkim sprawdzianem wiedzy z tematyki globalnej.

 

Liderzy szkolni, uczący młodsze dzieci w klasach 0/1-3 szkoły podstawowej, zajmowali się edukacją globalną w szkolnych programach nauczania w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

Trzeci dzień poświęcony był filmowi w edukacji globalnej, metodom i technikom pracy z filmem. Uczestnicy szkolenia stworzyli bazę filmów do wykorzystania na lekcji oraz tworzyli scenariusze zajęć dla uczniów na różnych etapach kształcenia.

 

Nauczyciele bardzo aktywnie uczestniczyli we wszystkich sesjach szkolenia, widząc przydatność i możliwość wykorzystania pomysłów, materiałów, ćwiczeń w swoim warsztacie nauczycielskim. Wyjeżdżali z Sulejówka bardzo zadowoleni ze spotkania grupy liderów z czterech województw oraz spotkania z trenerami edukacji globalnej. Czuli się przygotowani do realizacji Modułu II projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”.

 

Dziękujemy dyrektorom za delegowanie nauczycieli na szkolenie oraz nauczycielom, którzy podjęli się realizacji projektu w szkołach i są zainteresowani tematyką edukacji globalnej za chęć poszerzenia swojej wiedzy, zdobycia nowych umiejętności i wymianę doświadczeń.

 

Szkoły, z których liderzy edukacji globalnej szkolili się w Sulejówku:

– SP w Czernikowie

– Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu

– Zespół Szkół w Dąbrowie Biskupiej

– SP w Osieku

– SP w Nowogrodzie

– SP w Płużnicy

 

 

oprac. Danuta Potręć, koordynator regionalny projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu

zdjęcia: uczestnicy szkolenia

 

http://www.kpcen-torun.edu.pl/news/view/1337

 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.kpcen-torun.edu.pl

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Liderzy  zaangażowani w szkolenie Liderzy szkolni zaangażowani w szkoleniePodczas zajęćR. Strzemeska i D. Potręć - trenerki edukacji globalnejR. Strzemeska z liderami szkolnymi podczas grywalizacji