Edukacja

Tomasz Kocur prowadzący zajęcia
Tomasz Kocur prowadzący zajęcia

Cybernauci. Bezpieczeństwo w sieci.

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 15 lutego 2017 r. odbyło się piąte spotkanie z cyklu spotkań z nowoczesnymi technologiami, które zatytułowane było: Cybernauci. Bezpieczeństwo w sieci. Na spotkaniu był obecny Pan Tomasz Kocur, Emisariusz Bezpiecznego Internetu.

W tematykę konferencji wprowadził uczestników Pan Robert Preus, nauczyciel konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Zaprezentował wyniki Raportu Diagnozy Społecznej 2015 r., z których wynika, że dzieci i młodzież traktują Internet bardzo płytko i wąsko, przede wszystkim jako medium dostarczające rozrywki i w sieci właśnie mogą spotykać się z niepokojącymi zachowaniami innych Internautów. Pan Robert Preus mówił także o Dniu Bezpiecznego Internetu, który w tym roku obchodziliśmy 7 lutego pod hasłem Razem zmieniamy Internet na lepsze. Ponadto poruszył sprawę nowej podstawy programowej do informatyki, w której na każdym etapie został wyodrębniony osobny dział poświęcony przestrzeganiu prawa i zasadom bezpieczeństwa w sieci. Mówił o konieczności podejmowania i realizowania takich zagadnień jak: bezpieczeństwo w Internecie, cyfrowa tożsamość, prawo do prywatności danych, własności intelektualnej, etycznym postępowaniu w pracy z informacjami, pozytywnym i negatywnym postępowaniu w sieci oraz o ocenie zagrożeń.

 

Z kolei Pan Tomasz Kocur zaprezentował analizę najnowszych raportów dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Przedstawił także projekty Fundacji Nowoczesna Polska na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w sieci. Zaprezentował zasoby internetowe związanych z edukacją medialną oraz zaproponował kilka rozwiązań dotyczących twórczego wykorzystania Internetu.  Koncentrował również swoją uwagę na zagrożeniach w Internecie, a szczególnie na kształtowaniu wizerunku w sieci. Ponadto zaprezentował filmy omawiające łatwość pozyskiwania informacji z Internetu o innych osobach. Omówił także przedsięwzięcie Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych   zachowań w sieci, podjęte przez Fundację Nowoczesna Polska.

 

Po części konferencyjnej odbyły się warsztaty, w których uczestniczyło kilkudziesięciu nauczycieli naszego województwa. Nauczyciele pracowali w grupach. Pisali oni list do uczniów, a także swoich dzieci, prezentując im listę zagrożeń, które powinni unikać w Internecie. Uczestnicy spotkania wypracowywali także materiały dotyczące różnic pokoleniowych w zakresie korzystania z narzędzi internetowych. W czasie warsztatów Pan Tomasz Kocur dzielił się także doświadczeniami oraz podawał przykłady z realizacji projektu Cybernauci w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Opracowanie:

 

Ilona Zduńczuk

nauczyciel konsultant

Kujawsko-Pomorskie

Centrum Edukacji Nauczycieli

w Bydgoszczy

tel. 52 349-31-50, w.37

www.cen.bydgoszcz.pl

 

 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Tomasz Kocur prowadzący zajęciaUczestnicy warsztatów