Edukacja

Logotyp BP w Toruniu
Logotyp BP w Toruniu

Licencja na czytanie II – konferencja dla nauczycieli i bibliotekarzy w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

25 kwietnia 2017 r. (wtorek) w godz. 14.30-19.00 Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu i Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zapraszają nauczycieli i bibliotekarzy do udziału w konferencji Licencja na czytanie II, poświęconej skutecznemu promowaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 

Wydarzenie wpisuje się w realizację jednego z kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej ustalonych na rok szkolny 2016/2017, tj. rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane różnorodne i nowatorskie metody służące rozbudzaniu i podtrzymywaniu zainteresowania wartościową literaturą. Prelegenci zaprezentują czytanie jako akt intelektualny i jako czynność zautomatyzowaną oraz „szanse” tekstu literackiego wobec oczekiwań i możliwości współczesnego czytelnika/autora, dodatkowo wskażą wartość i przydatność słowników elektronicznych, przedstawią krótkie wprowadzenie w zagadnienie polskiej prozy po roku 1989 oraz przybliżą odbiorcom nowoczesną (zwłaszcza na polskim rynku wydawniczym) formę literatury wizualnej, jaką jest picture book i zaprezentują komiks jako nośnik treści historycznych.

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty  dotyczące  zabiegów komparatystycznych w tekście literackim, doskonalące umiejętność pisania recenzji pod kątem przygotowania ich do publikacji w sieci, a także zachęcające uczestników do kreatywnej działalności eksploracyjnej zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona (50 miejsc), decyduje kolejność zgłoszeń.

Tematy warsztatów:

Monolog i dialog w „Lubiewie” Michała Witkowskiego
 

Warsztaty poprowadzi doktor habilitowany Marcin Wołk.

Warsztaty dotyczyć będą  zabiegów komparatystycznych w ,,Lubiewie”. Uczestnicy proszeni są o przeczytanie (znajomość) 50 stron powieści Michała Witkowskiego.

„Trening kreatywności, czyli co ma wiatrak do piernika…”

Warsztaty poprowadzi doktor Magdalena Cyrklaff.

Celem warsztatu jest sprowokowanie uczestników do kreatywnej działalności eksploracyjnej zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej, związanej głównie z pracą w obszarze edukacji i rozwoju. Zajęcia będą stymulowały ciekawość poznawczą i zachęcały do szukania niestandardowych, a przez to zwykle skuteczniejszych i bardziej innowacyjnych rozwiązań. Dzięki wykonywaniu ćwiczeń i udziale w role-play’ach uczestnicy poznają techniki i strategie kreatywnego rozwiązywania problemów i pracy nad swoimi zasobami osobistymi. Każde z ćwiczeń omówione zostanie przez trenerkę na forum grupy i uzupełnione komentarzem oraz odwołaniem do teorii. Do udziału w zajęciach zapraszamy szczególnie te osoby, które nigdy wcześniej nie uczestniczyły w tego rodzaju warsztatach, a także te, które nie wierzą w siebie i swój potencjał.

Jak pisać recenzje? Warsztaty z elementami webwritingu.

Warsztaty poprowadzi Paulina Matysiak, blogerka, autorka bloga o książkach i życiu literackim zaginamrogi.pl. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się jak zacząć pisać recenzje i jak przygotować tekst publikowany w sieci. Ponadto blogerka poruszy zagadnienie prowadzenia rozmów o książkach nigdy nie czytanych.

 

Więcej informacji na stronie http://www.bptorun.edu.pl/

 

 

 

Oprac.

Wiesława Budrowska

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką

 oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego  Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)