Edukacja

Logotyp KPCEN we Włocławku

Laureaci Konkursu Odkrywamy Talenty 2020 nagrodzeni

18 czerwca 2020 roku wicedyrektor Kujawsko- Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Małgorzata Wdowczyk wręczyła Nagrody Laureatom tegorocznej edycji Konkursu dla nauczycieli Odkrywamy Talenty 2020. Głównym celem Konkursu jest propagowanie inicjatyw w zakresie rozwijania talentów i uzdolnień uczniów. Wśród nadesłanych prac znalazło się wiele ciekawych i innowacyjnych prezentacji przedstawiających proces indywidualizacji nauczania.

 

Uczestnicy przedstawili  prowadzone przez siebie zajęcia, zrealizowane projekty edukacyjne i pracę kół zainteresowań rozwijających uczniowskie pasje i talenty. Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 dokonała oceny nadesłanych prezentacji uwzględniając kryteria Regulaminu Konkursu:

– widoczny i efektywny proces działań podejmowanych przez nauczycieli

– innowacyjność metod i form pracy z uczniem uzdolnionym

– sposób ujęcia tematu

i przyznała miejsca następującym nauczycielom-

Miejsce I:

Karolina Kiełbowicz- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie za prezentację Hello, I’m Kinga…

 

Miejsce II:

Jarosław Milewski- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie za rozwijanie talentów w szkolnym chórze EL SOL

Miejsce III:

Anna Konieczna- Szkoła Podstawowa Nr 19 we Włocławku za twórczą pracę z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej.

Laureaci Konkursu podczas finałowej Gali otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe: tablet, cyfrową ramkę foto i dysk przenośny.

Życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu pasji i talentów dzieci i młodzieży!

 

Opr. Dorota Łańcucka, KPCEN we Włocławku