Edukacja

Projekt POLIN - Śladami społeczności żydowskiej w mojej miejscowości - Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie (I miejsce)
Projekt POLIN – Śladami społeczności żydowskiej w mojej miejscowości – Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie (I miejsce)

Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych

W projektach zgłoszonych do Festiwalu wzięło udział 149 uczniów pod kierunkiem 20 nauczycieli. Członkowie Kapituły VI edycji konkursu ocenili prace konkursowe przysłane przez 14 zespołów z 13 placówek. Kapituła przygotowała punktację w sześciu zespołach reprezentujących poszczególne instytucje. Na posiedzeniu 17 czerwca 2016 r. podjęto decyzję o wyłonieniu prac nagrodzonych i wyróżnionych na podstawie sumy punktów przyznanych przez wszystkich członków Kapituły.

 

Prace nagrodzone:

  • I miejsce – Miejski Zespół Szkół, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Radziejowie, Polin, Maria Eznarska, Barbara Rolirad, Remigiusz Koźmiński, 12 uczniów.
  • II miejsce –Zespół Szkół w Jeżewie, Detektywi na tropie Naj w naszych okolicach, Elżbieta Brózdowska, 11 uczniów.
  • III miejsce – I Prywatne Gimnazjum w Bydgoszczy, Park Ludowy im. Wincentego Witosa. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, Urszula Kieler, Magdalena Kubiak, 7 uczniów.

 

Prace wyróżnione:

  • Zespół Szkól w Dąbrowie Chełmińskiej, Walory kulturowe Gminy Dąbrowa Chełmińska, Jolanta Romanowska, Agnieszka Kempa, Małgorzata Pieniak-Lewandowska, 16 uczniów.
  • Gimnazjum w Ostromecku, Historia tworzy naszą tożsamość – zapalmy światło wolności, Mirosława Otlewska, 12 uczniów.
  • Gimnazjum nr 19 w Toruniu, Ratujmy pszczoły, Katarzyna Siuda, Piotr Szcześniewski, 12 uczniów.
  • Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, Przywróćmy pamięć włocławskim Żydom, Magdalena Marczak, 16 uczniów.

 

Szczegółowe informacje:

http://kohr.kujawsko-pomorskie.pl/nowa/czytaj/konkursy-i-festiwale/476

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).