Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna Edupolis

18 października 2016 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego pt. „Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna Edupolis interaktywnym narzędziem wspomagającym proces kształcenia”. Zaproszonych gości i uczestników powitała Mariola Cyganek dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

Celem konferencji była nie tylko promocja platformy Edupolis, ale przede wszystkim wskazanie możliwości jej wykorzystania w procesie dydaktycznym. Na aspekt jej użyteczności zwrócili uwagę zaproszeni prelegenci. Krzysztof Nowakowski z Wydziału Realizacji Projektów e-Usług Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przedstawił założenia i efekty realizacji projektu „e-Edukacja”, w skład którego wchodzi platforma Edupolis. Sebastian Wasiołka dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli Young Digital Planet w Gdyni przybliżył uczestnikom konferencji zasoby platformy i sposób na multilekcję. Przedstawicielki Zespołu Szkół nr 8 w Bydgoszczy, Aldona Kałużna i Katarzyna Rodak, zaprezentowały przykłady dobrych praktyk wdrożonych w szkole. Robert Preus nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy zaproponował uczestnikom konferencji budowanie modelu eSzkoły, tj. szkoły opartej na nowoczesnych technologiach. Podczas wystąpienia zastanawiał się, czy jest on możliwy do zrealizowania w naszych warunkach lokalnych, województwa kujawsko-pomorskiego. Ostatecznie okazało się, że jeszcze sporo jest w tym zakresie do zrobienia. Na zakończenie konferencji nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy, administrator platformy, Robert Hejnicki przedstawił propozycje wsparcia szkół i nauczycieli w procesie wdrażania Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej Edupolis.

 

Ilona Zduńczuk

nauczyciel konsultant

Kujawsko-Pomorskie

Centrum Edukacji Nauczycieli

w Bydgoszczy

tel. 52 349-31-50, w.37

www.cen.bydgoszcz.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

A.Kałużna K.RodakKrzysztof NowakowskiMariola CyganekRobert PreusSebastian WasiołkaUczestnicy konferencjiW.Kitajgrodzka V.Panfil-Smolińska R.Hejnicki