Edukacja

Logotyp Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu

INTERNAT NASZ DRUGI DOM

Pod takim hasłem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu, odbędzie  się konferencja prezentująca Internat jako placówkę wspomagającą pracę szkoły i domu.

 

Cele konferencji:

 • prezentacja sukcesów i zainteresowań dzieci mieszkających w internacie;
 • przedstawienie roli internatu w życiu i rozwoju dziecka;
 • zapoznanie z pracą opiekuńczo-wychowawczej nauczycieli internatu.

 

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. J. KORCZAKA w TORUNIU

oraz WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH KATEDRA PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ UMK

zapraszają na  konferencję:

 

 • 22 listopada 2016 r. godz.930 – 1400
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 15 i 21.

 

Program

900 – 930 Rejestracja uczestników;

930 – 945 Uroczyste otwarcie konferencji – Maria Kluz – Dyrektor SOSW w Toruniu;

945 -1000 Przedstawienie  teatralne  „Internat planetą przyjaciół”;

1000 – 1015 Prezentacja multimedialna  „Funkcjonowanie dzieci w internacie, ich sukcesy i zainteresowania”;

1015 – 1030 Wręczanie statuetek  Przyjaciel  Dzieci SOSW;

1030 – 1230   Wykłady:

 • dr hab. Agnieszka Wałęga prof. UMK, Katedra Historii Myśli Pedagogicznej UMK – „Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka w pracy opiekuńczo-wychowawczej”;
 • dr hab. Ditta Baczała, Katedra Psychopedagogiki Specjalnej UMK – „Internat – pomostem między szkołą a domem”;
 • dr Dominika Łęcka, kierownik Motylarni Ośrodka Rozwoju Osobistego
  i Zawodowego dla Kobiet w Toruniu – „Rozwój kompetencji emocjonalnych
  w internacie. Możliwości i zagrożenia”;
 • Elżbieta Karczewska-Musiał, wicedyrektor GiLA w Toruniu, kierownik internatu – „Internat jako placówka wspomagająca pracę szkoły i domu”;
 • Ewa Wilmanowicz, personal brander i trener wystąpień publicznych – „Autorytet nauczyciela – wychowawcy w XXI wieku”;
 • Jarosław Przeperski, dyrektor fundacji Nadzieja dla Rodzin – „Rola rodziny
  dla rozwoju dziecka”.

1230 – 1245 „Internat w oczach dzieci, rodziców i absolwentów”- film;

1245 – 1310 Przerwa kawowa;

1340 – 1400 Zwiedzanie internatu SOSW.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa prac uczniów oraz prezentacje poszczególnych zawodów nauczanych w placówce.

 

Patronat honorowy:

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu, jest publiczną placówką dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, (niepełnosprawnościami sprzężonymi,  niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, zespołem Aspergera), które z powodu swojej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzą:

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka;
 • Oddział Przedszkolny;
 • Szkoła Podstawowa z Zespołami Edukacyjno-Terapeutycznymi i oddziałami dla dzieci z autyzmem;
 • Gimnazjum wraz z Zespołami Edukacyjno-Terapeutycznymi;
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa;
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

     Na terenie ośrodka funkcjonuje internat, który zapewnia dzieciom i młodzieży całodobową opiekę podczas nauki w placówce.  Internat SOSW jest to nowoczesny budynek z salami funkcyjnymi, świetlicami, stołówką, biblioteką, salą gimnastyczną oraz innowacyjnym wyposażeniem sanitarnym. Wychowankowie internatu tworzą sześć grup wychowawczych, które mieszkają w samodzielnych segmentach z łazienkami i świetlicą z aneksem kuchennym.  Grupą opiekuje się trzech wychowawców macierzystych, których działania opiekuńcze, wychowawcze i rewalidacyjne wspomagane są przez fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną i medyczną (pielęgniarka, stomatolog). Wszelkie działania kadry pedagogicznej wynikają ze specyficznych potrzeb naszych podopiecznych i nastawione są na zapewnienie wszystkim wychowankom właściwych warunków psychospołecznych, bytowych, środowiskowych.  Mieszkańcy internatu uczestniczą w wielu przedsięwzięciach oraz uroczystościach zarówno w szkole, jak i poza nią, uczą się samodzielności i zaradności życiowej.  Wychowankowie dokumentują wydarzenia z życia internatu na stronie internetowej : http://www.internatsosw.dbv.pl.

 

 

 Opracowanie:

Aleksandra Sadowska-Krajewska

Zespół ds. Promocji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu

 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.sosw.torun.pl

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)