Edukacja

Logo Pedagogicznej Biblioteki w Bydgoszczy

Księgozbiór obcojęzyczny

27 listopada 2015 r. odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące działalność Czytelni Głównej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy z nowym księgozbiorem obcojęzycznym (j.angielski,  j.niemiecki,  j.francuski  i  j.hiszpański) w całości przekazanym po zlikwidowanym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy.

 

O godzinie 13.00 mgr Marta Nowicka z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawiła prezentację w języku angielskim dla młodzieży  IX LO w Bydgoszczy: “British Literature: from gothic ghosts too first detectives”.

Po południu o godzinie 16.30 odbył się również wykład p. Nowickiej w języku polskim: “Motyw cudowności w twórczości Muriel Spark” dla nauczycieli języków obcych oraz innych zainteresowanych.

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).

 

Czytelnia Gł. PBW z nowym księgozbioremCzytelnia Gł. podczs prezentacji nowych zbiorów Czytelnia Gł. podczs prezentacji nowych zbiorów Medioteka języka niemieckiegoWykład mgr Marty Nowickiej z Uniwersytetu Gdańskiego