Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

KPCEN w Bydgoszczy wobec priorytetów i zadań Kuratora Oświaty

W roku szkolnym 2021/2022 KPCEN w Bydgoszczy zorganizowało szereg wydarzeń wpisujących się w priorytety i zadania rekomendowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Wśród nich znalazły się m.in. warsztaty, konferencje, sieci współpracy i samokształcenia oraz seminaria. Jesteśmy dumni z tak licznych form wspierających prace dyrektorów i nauczycieli. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przedsięwzięciami: https://tiny.pl/whqzd 

 

Oprac. V. Panfil-Smolińska