Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Badanie sprawności rachunkowej

Z  obserwacji nauczycieli matematyki wynika, że po nauczaniu zdalnym znacznie spadła sprawność rachunkowa: uczniowie liczą wolniej i często popełniają błędy. Nie czują się pewnie bez możliwości wykonywania obliczeń na kalkulatorze.  Powoduje to problemy z matematyką, a w konsekwencji obniżenie wyników z egzaminu ósmoklasisty.  Usprawnianie umiejętności rachunkowych należy rozpocząć od uczniów najmłodszych klas. 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprosiło nauczycieli matematyki szkół podstawowych wraz z uczniami klas czwartych do udziału w badaniu sprawności rachunkowej. Diagnozę przeprowadzono w dniach 10 – 15 czerwca 2022 roku. Uczestniczyło w niej 1660 uczniów klas IV z 70 szkół naszego województwa. Dla większości uczniów test okazał się łatwy, a średni wynik uzyskany przez czwartoklasistę to 73,3%. Najłatwiejsze dla uczniów okazało się dodawanie bez przekraczania progu dziesiątkowego zarówno pamięciowe, jak i pisemne, najtrudniejsze – mnożenie pisemne liczb dwucyfrowych (łatwość 0,24). Trudne dla uczniów były również przykłady wymagające dokonania obliczeń z zastosowaniem poprawnej kolejności wykonywania działań.

 

Szczegółowa analiza oraz wnioski i rekomendacje dla nauczycieli znajdują się Sprawozdaniu z diagnozy 2022.

 

Oprac. J. Prud