Edukacja

Logotyp - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Konkurs Odkrywamy Talenty 2023 – gala wręczenia nagród

13 czerwca 2023 r. podsumowaliśmy kolejną edycję Konkursu Odkrywamy Talenty 2023, którą patronatem honorowym  objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki.

 

Celem Konkursu jest propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży, a także indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. Poprzez realizację Konkursu staramy się zwrócić uwagę nauczycieli, rodziców i samych uczniów na to, jak ważne  w kształceniu są indywidualizacja nauczania i specjalne potrzeby edukacyjne – podkreśliła na wstępie dyrektor Grażyna Troszyńska, przewodnicząca jury.

 

Komisja konkursowa oceniła 36 prezentacji w trzech kategoriach, gdzie nauczyciele przedstawili  ciekawe i różnorodne aktywności dzieci i młodzieży  podczas zajęć dydaktycznych, wychowawczych, w kołach zainteresowań czy w procesie realizacji projektów. Po wręczeniu nagród, Laureaci, którzy zajęli I miejsca  w swoich kategoriach, podzielili się doświadczeniami, metodami i osobistymi osiągnięciami w pracy z uczniami.

 

Wyniki Konkursu

 

Gratulujemy i życzymy ciekawych inspiracji, twórczych pasji i niesłabnącej kreatywności zawodowej.