Edukacja

Kujawiak w wykonaniu Dzieci z KP SOSW nr 1, fot. KPCEN Bydgoszcz
Kujawiak w wykonaniu Dzieci z KP SOSW nr 1, fot. KPCEN Bydgoszcz

Gala z okazji finału Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Edukacji Regionalnej

13 czerwca 2023 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbył się finał Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Edukacji Regionalnej.

 

Festiwal został zorganizowany w ramach realizacji priorytetu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023 Kształtowanie tożsamości indywidualnej i społecznej dzieci i młodzieży poprzez wprowadzanie edukacji regionalnej podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

W ramach tych działań placówki oświatowe miały okazję zaprezentowania osiągnięć i dorobku charakterystycznego dla Kujaw, Pałuk, Krajny, Kociewia czy ziemi chełmińskiej. Przedszkola, szkoły i placówki wzięły udział w redagowaniu różnorodnych otwartych formach wypowiedzi. Były wiersze, opowiadania i gawędy, przeprowadzano wywiady z ciekawymi ludźmi:  z twórcami ludowymi, członkami rodziny, którzy do dzisiaj podtrzymują tradycję mówienia, śpiewu w rodzimej gwarze. Festiwal to także przestrzeń do wypowiedzi plastycznych, wokalnych, tanecznych czy też teatralnych.

 

Oczywiście znalazło się także miejsce na potrawy regionalne i stroje ludowe. Można było obejrzeć pokaz mody inspirowanej folklorem naszego województwa.

 

Festiwal pokazał, że działania związane z edukacją regionalną wspierają aktywność i samodzielność dzieci i młodzieży, w tym także aktywność pozaszkolną i stwarzają świetną okazję dialogu społecznego oraz twórczości własnej.

 

Na szczególne wyróżnienie zasługują placówki, które zaprezentowały swój dorobek:

  • Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach
  • Przedszkole Niepubliczne POLANKA w Bydgoszczy
  • Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy
  • Szkoła Podstawowa w Dąbrowie.

 

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim placówkom oświatowym, które wzięły udział w festiwalu.

 

Oprac. Grzegorz Nazaruk

 

Gość specjalny Kwiaty jesieni z Dobrcza, fot. KPCEN BydgoszczKujawiak w wykonaniu Dzieci z KP SOSW nr 1, fot. KPCEN BydgoszczPrezentacja Przedszkola POLANKA, fot. KPCEN BydgoszczReprezentacja Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, fot. KPCEN BydgoszczWystawa rękodzieła ZPS w Szerzawach, fot. KPCEN Bydgoszcz