Edukacja

Logotyp - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

Konkurs na infografikę

Muzeum Oświaty, Wydział Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie na infografikę pt. „Andrzej Szwalbe i jego życie muzyką pisane”.

 

Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie infografiki prezentującej informacje o życiu i działalności zawodowej Andrzeja Szwalbego.

 

Prace konkursowe należy przygotować w dowolnym programie graficznym, a pliki zapisać z rozszerzeniem .pdf, .jpg, .svg lub .png, o minimalnej rozdzielczości 300 dpi.
Prace proszę wysyłać na adres: muzeumoswiaty@poczta.onet.pl do 22 grudnia 2023 r.

 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie PBW w Bydgoszczy

 

PBW w Bydgoszczy