Edukacja

Konkurs „Mój wymarzony zawód”

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu po raz kolejny przeprowadzi akcję promocyjno-informacyjną skierowaną do uczniów szkół podstawowych. Celem jej jest zachęcenie uczniów do zapoznawania się z informacjami o rynku pracy, zapotrzebowaniem na zawody oraz wymaganiami stawianymi przez pracodawców wobec przyszłego pracownika.

 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa kujawsko‑pomorskiego.

 

Zadaniem konkursowym będzie przesłanie do WUP w Toruniu wypowiedzi na temat pracy w swoim wymarzonym zawodzie. Zgłoszenie prac odbędzie się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej WUP w Toruniu: https://wuptorun.praca.gov.pl. Każdy uczestnik będzie mógł przesłać swoje zgłoszenie tylko jeden raz.

 

Szczegółowe zasady Konkursu dostępne będą w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej: https://wuptorun.praca.gov.pl/konkurs-dla-uczniow-edycja-2021

 

Rozpoczęcie konkursu nastąpi 5 października br.

  

W razie pytań, proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Badań i Analiz:

 

 

Tekst, plakat i ulotka: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu