Edukacja

Logo Medyczno Spolecznego Centrum Ksztalcenia Zawodowego

KONFERENCJA NAUKOWO -SZKOLENIOWA „Cukrzyca-trudna droga do akceptacji”

Cukrzyca to choroba, którą określa się mianem epidemii XXI wieku. W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost zapadalności na cukrzycę. Dotyczy ona wszystkich bez względu na wiek. Działania o charakterze edukacyjnym, zwiększają świadomość społeczną na temat występowania choroby.

 

 

Mając na celu edukację i promowanie zdrowego stylu życia dnia 11 marca 2016 r. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu stało się organizatorem konferencji naukowo-szkoleniowej pod hasłem: „Cukrzyca-trudna droga do akceptacji”.

 

Konferencja podzielona została na dwie części, teoretyczną oraz warsztatową.

 

W pierwszej części, trudną problematykę związaną z cukrzycą, przedstawili zaproszeni przez dyrektora Centrum Panią Urszulę Majewską wybitni prelegenci: Pan prof. dr hab. n. med. Roman Junik, który wygłosił wykład pod tytułem „Cukrzyca – problem interdyscyplinarny oraz Pani dr hab. n. med. Agata Bronisz, z wykładem „Metody leczenia cukrzycy. Znaczenie współpracy pacjenta z zespołem terapeutycznym w procesie lecenia”.

 

Drugą część warsztatową konferencji poprowadzili nauczyciele „Medyka”:

  • Ewelina Miturska-Maj oraz Katarzyna Kłos – Zasady konstruowania zbilansowanej diety u pacjenta z cukrzycą;
  • Beata Pawlak – Edukacja z zakresu technik insulinoterapii;
  • Joanna Artkop oraz Joanna Cześniakowska – Pielęgnacja klienta z cukrzycą w gabinecie kosmetycznym;
  • dr Anna Basa – Opieka nad dzieckiem z cukrzycą.

Uczestnicy warsztatów, mieli okazję do podniesienia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie opieki, pielęgnacji nad pacjentem z cukrzycą.

 

         Konferencja stała się również okazją, by wyłonić laureatów, ogłoszonego konkursu plastycznego pod hasłem: „Cukrzyca-trudna droga do akceptacji”. I miejsce zajęła – Joanna Gajb-Lewandowska, II miejsce zdobyły – Małgorzata Pozimka, Anna Bejgrowicz, III miejsce zajęły Milena Kruszyńska, Lucyna Klimczak. Przyznano również wyróżnienia, które otrzymały: Magdalena Witkowska, Arleta Buczek, Żaneta Idziak, Sara Gawlik, Weronika Redman, Milena Lach i Anna Mielcarek.

 

         Na zakończenie konferencji wysłuchaliśmy koncertu muzycznego w wykonaniu artystów, Pani Katarzyny Kucharskiej oraz Pana Tomasza Kucharskiego z zaprzyjaźnionej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu.

 

       Dyrektor wraz z gronem pedagogicznym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu serdecznie dziękuje wszystkim za udział w konferencji.

 

http://www.medykino.com.pl/index.php

 

Oprac. Monika Kwaśniewska-Adryan

 

Zdjęcia: Robert Stefański

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Departament Edukacji (TK)

„Pielęgnacja pacjenta z cukrzycą w gabinecie kosmetycznym” - Joanna Artkop i Joanna Cześniakowska „Zasady konstruowania zbilansowanej diety u pacjenta z cukrzycą” - Ewelina Miturska-Maj i Katarzyna Kłos Koncert muzyczny w wykonaniu  Katarzyny Kucharskiej i Tomasza Kucharskiego Otwarcie konferencji  przez Panią dyr. Urszulę Majewską Prof. dr hab. n. med. Roman Junik, dyr. Urszula Majewska, dr hab. n. med. Agata Bronisz. Przedstawiciele firm medycznych, wystawa sprzętu Warsztaty „Edukacja z zakresu technik insunoterapii” - Pani Beata Pawlak Warsztaty „Opieka nad dzieckiem z cukrzycą” - Pani dr Anna Basa Wyróżnione prace słuchaczy Wystąpienie  prof. dr hab. n. med. Romana JunikaWystąpienie Pani dr hab. n. med. Agaty BroniszZaproszeni goście