Edukacja

Kompendium prawa wewnątrzszkolnego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów  wszystkich typów placówek do udziału w warsztatach online: KOMPENDIUM PRAWA WEWNĄTRZSZKOLNEGO,  które odbędą się 30 marca 2022 roku o godz. 10.00.

 

Celem warsztatów jest pokazanie praktycznych  metod i sposobów przygotowania dokumentacji szkolnej zgodnie z prawem wewnątrzszkolnym.

 

 W programie:

  1. Uchwały rady pedagogicznej
  2. Wprowadzanie uchwał
  3. Wprowadzanie regulaminów
  4. Wprowadzanie procedur

 

Szkolenie wpłynie na lepszą organizację pracy dyrektora, a co za tym idzie, przydzielone zadania staną się mniej stresujące i wzrośnie efektywność ich wykonania.

 

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach online jest wypełnienie formularza rejestracyjnego:

zapisy

 

Organizator:

Danuta Frankowska