Edukacja

Logo Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

Kierowco – reaguj i udzielaj pomocy

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu współorganizowało wraz z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu, WORD-em Odziałem Terenowym w Inowrocławiu, PZMOT-em w Inowrocławiu oraz Starostwem Powiatowym, jesienną edycję doskonalenia techniki jazdy dla kierowców „SENIOR 60 PLUS”.

 

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Uczestnicy mieli okazję jazdy samochodami WORD-u wraz z instruktorem. Możliwość zmierzenia się z testem Stewarta, w trakcie którego samochód miał zamontowany specjalny talerz i umieszczoną na nim piłeczkę. Podczas spotkania, zaprezentowano cykl policyjnych porad i wskazówek na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Każdy z nas ma obowiązek, w razie nagłych zdarzeń drogowych reagowania i niesienia pomocy w stanach zagrożenia życia oraz zdrowia. „Medyk” jako lider w zakresie nauczania zasad pierwszej pomocy, chętnie dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem ze środowiskiem, organizując różnego rodzaju warsztaty w tym zakresie. 

 

W sobotę 28 października 2017 roku, podczas kolejnej edycji „SENIOR 60 PLUS”, przekazano wiedzę oraz umiejętności dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy. Na stanowiskach pozorowanych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu prezentowano sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia. Uczestnicy szkolenia mieli okazję do przećwiczenia czynności ratujących życie i zdrowie. Warsztaty poprowadzili: Joanna Pietruszka, Emilia Krysztofiak, Jakub Promiński pod kierunkiem Moniki Kurzawy oraz Moniki Kwaśniewskiej-Adryan.

 

Autorzy tekstu: Monika Kurzawa,  Monika Kwaśniewska-Adryan

Fotografie: Monika Kwaśniewska-Adryan

www.medykino.com.pl

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego  Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

 

Uczestnicy warszatatówUczestnicy warszatatówUczestnicy warszatatówUczestnicy warszatatówUczestnicy warszatatówDoskonalenie  techniki jazdyWspólna fotografia