Edukacja

Baner - Toruński Urząd dla Młodzieży - konkurs na projekt edukacyjny
Baner – Toruński Urząd dla Młodzieży – konkurs na projekt edukacyjny

Jeszcze do 16 stycznia czekamy na zgłoszenia konkursowe do projektu Toruński Urząd dla Młodzieży

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu i Urząd Miasta Torunia zapraszają nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (klasy szóste, siódme i ósme) oraz szkół średnich miasta Torunia do realizacji projektu edukacyjnego objętego patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i Przewodniczącego Rady Miasta Torunia TORUŃSKI URZĄD DLA MŁODZIEŻY – X edycja, rok szkolny 2023/2024.

 

Celem projektu Toruński Urząd dla Młodzieży jest zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym oraz rozwój postaw obywatelskich. Kontynuacja realizowanego projektu edukacyjnego to efektywny sposób na edukację obywatelską oraz zwiększanie udziału młodych Polek i Polaków w życiu publicznym.

 

Celem praktycznym projektu są działania, które wyposażą uczniów w nowe umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich, a w szczególności przygotują ich do edukacji obywatelskiej.

 

Projekt Toruński Urząd dla Młodzieży obejmuje następujące elementy:

  1. Nauczyciel omawia zasady projektu edukacyjnego na lekcji.
  2. Uczniowie mają za zadanie zaplanować i załatwić typowe sprawy urzędowe, zapoznać się z pracą wybranego wydziału: Wydziału Spraw Administracyjnych, Wydziału Środowiska i Ekologii, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Ochrony Ludności, Wydziału Obsługi Mieszkańców, Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji, Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Promocji i Turystyki oraz Urzędu Stanu Cywilnego, biorących udział w projekcie, a potem pokazać wyniki swojej pracy, np.: w postaci prezentacji multimedialnej, filmu, pokazu zdjęć i inne.
  3. Pracownicy wydziałów UM Torunia przygotowali zadania, które może zrealizować młodzież. Nauczyciel umawia uczniów na spotkanie z osobami kierującymi wydziałami. Projekt ma mieć charakter zespołowy. Zespół realizujący dany projekt musi liczyć od 2 do 4 osób. Zadaniem szkoły jest zgłoszenie do 16 stycznia 2023 r. udziału w projekcie do KPCEN w Toruniu na adres: katarzyna.stalkowska@kpcen-torun.edu.pl

 

Do pobrania na stronie www.kpcen-torun.edu.pl  dokumentacja wymagana w projekcie.

 

Uroczyste podsumowanie projektów uczniowskich odbędzie się 5 kwietnia 2024 r.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Katarzyna Stalkowska, tel. 881 93 23 18, e-mail: katarzyna.stalkowska@kpcen-torun.edu.pl

Beata Bawej-Lisiecka, tel. 881 93 34 26, e-mail: beata.bawej@kpcen-torun.edu.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu