Edukacja

Anna Piątek, konsultantka KPCEN w Toruniu, gość forum
Anna Piątek, konsultantka KPCEN w Toruniu, gość forum

Jak stworzyć szkołę, do której chętnie chodzą uczniowie?

Powyższe zagadnienie było tematem panelu dyskusyjnego, który poprowadziła Anna Piątek, nauczyciel konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu podczas I. Płużnickiego Forum Edukacyjnego.

 

Temat forum Po co nam szkoła? Przyjdź i powiedz, co myślisz zgromadził mieszkańców Gminy Płużnica oraz zaproszonych gości. Spotkanie odbyło się w budynku szkoły w Nowej Wsi Królewskiej 18 stycznia 2018 r. Celem wydarzenia było zainspirowanie i zaangażowanie mieszkańców gminy, w tym rodziców, uczniów, nauczycieli i urzędników w prace nad zmianami systemu edukacji poprzez przedstawienie dobrych praktyk z tego zakresu oraz umożliwienie wypowiedzenia się na ten temat w dyskusji podczas world cafe. Na temat najlepszych rozwiązań w edukacji wypowiadali się zaproszeni goście.

 

Konstrukcja wystąpienia Anny Piątek polegała na przytaczaniu deklarowanych przekonań dotyczących spełniania przez szkołę zadań związanych z nauką i wychowaniem. W ramach kolejnych stwierdzeń prelegentka zadawała pytania, którymi stwarzała przestrzeń do zastanowienia się nad tym, czy rzeczywiście tak jest, jak głoszą powszechnie znane deklaracje. Jeśli twierdzimy, że uczniowie zdobywają w szkole wiedzę i kształcą umiejętności, to czy uczą się poprzez projekty, dyskusje, doświadczenia, czy może nadal dominującą formą przekazywania wiedzy jest wykład nauczyciela i przepisywanie podręcznika? W taki sposób prelegentka rozprawiała się z kolejnymi oczywistościami: uczniowie uczą się komunikacji w grupie oraz we współpracy z osobami różniącymi się od nich, uczniowie poznają siebie, kształtują obraz własnej osoby, a często także poczucie własnej wartości, uczniowie uczą się stawiania sobie celów i osiągania ich.

 

Godnym podkreślenia jest fakt, że wszystkich prelegentów połączyła jedna myśl, która wybrzmiewała podczas wystąpień – Aby stworzyć dobrą szkołę, trzeba słuchać dzieci. O to apelował kilkadziesiąt lat temu wybitny pedagog Janusz Korczak, którego słowa zacytowała Anna Piątek: O szkole dużo książek drukują, ale tylko dla dorosłych; wcale nie pisze się o szkole dla uczniów. To bardzo dziwne. Przecież uczeń tyle godzin spędza w szkole, tak wiele o niej myśli, tyle znajduje w niej radości i smutków.

 

I. Płużnickie Forum Edukacyjne zgromadziło dużą grupę mieszkańców gminy, co dowodzi, że temat jest ważny dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz urzędników. Poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań edukacyjnych, wsłuchanie się w głos wszystkich podmiotów zainteresowanych kształceniem dzieci i młodzieży świadczy o odpowiedzialności i otwartości wójta Gminy Płużnica, inspiratora wydarzenia.

 

Oprac. Danuta Potręć  – Pracownia Informacji i Promocji oraz Anna Piątek – Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji

www.kpcen-torun.edu.pl/aktualności

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Anna Piątek, konsultantka KPCEN w Toruniu, gość forumPlakat promujący forumPrezentacja Anny Piątek