Edukacja

Logo KPCEN w Toruniu

Jak pracować z uczniami z Ukrainy – kolejne szkolenia dla nauczycieli w KPCEN Toruń (UA)

W odpowiedzi na potrzeby nauczycieli oraz mając na uwadze dynamicznie zmieniającą się sytuację i przybycie do szkół dzieci i młodzieży z terenów Ukrainy, proponujemy praktyczne szkolenia dotyczące pracy z uczniami posługującymi się językiem ukraińskim i rosyjskim. Zaprezentujemy na nich metody pracy z dziećmi na lekcjach, praktyczne wskazówki do pracy z cudzoziemcami.

Українська версія внизу сторінки

W odpowiedzi na potrzeby nauczycieli oraz mając na uwadze dynamicznie zmieniającą się sytuację i przybycie do szkół dzieci i młodzieży z terenów Ukrainy, proponujemy praktyczne szkolenia dotyczące pracy z uczniami posługującymi się językiem ukraińskim i rosyjskim. Zaprezentujemy na nich metody pracy z dziećmi na lekcjach, praktyczne wskazówki do pracy z cudzoziemcami.

 

Liczba miejsc na każdym spotkaniu jest ograniczona.

  • Jak uczyć języka polskiego jako obcego? (4h) ZAPISZ SIĘ

 

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli polonistów, językowców i historyków klas IV–VIII. Wstępny termin: I część 30.03 (zdalnie), II część 6.04 (zdalnie). Spotkanie poprowadzi dr Aleksandra Szwagrzyk-Dalasińska, nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z obcokrajowcami posługującymi się językiem ukraińskim i rosyjskim. Koszt udziału wynosi 30zł.

  • Nauczanie języka polskiego jako obcego metodą komunikacyjną (8h) ZAPISZ SIĘ

 

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych. Wstępny termin: I część 7.04 (zdalnie), III część 11.04 (zdalnie). Spotkanie poprowadzi dr Aleksandra Stolarczyk, nauczycielka z doświadczeniem w pracy z obcokrajowcami posługującymi się językiem ukraińskim, m.in. jako lektor języka polskiego w Katedrze Filologii Słowiańskiej Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim. Koszt udziału wynosi 50zł.

 

  • Pierwsza lekcja języka polskiego jako obcego ZAPISZ SIĘ

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy będą uczyć języka polskiego dzieci z Ukrainy. Wstępny termin: 8.04 (zdalnie). Koszt udziału wynosi 25zł.

 

Powyższe szkolenia są kontynuacją naszych wcześniejszych propozycji: Nauczanie dzieci i młodzieży posługujących się językiem ukraińskim i rosyjskim – wiedza w pigułce (prowadzenie – dr Aleksandra Szwagrzyk-Dalasińska) oraz Uczeń z doświadczeniem migracji w zespole klasowym (prowadzenie – dr Aleksandra Stolarczyk). Szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w nich udział ponad 600 nauczycieli. Za organizację tego cyklu odpowiadały Agnieszka Przybyszewska, wicedyrektor KPCEN i Karolina Szostak-Lubomska, doradca metodyczny KPCEN w Toruniu.

 

Zapraszamy na kolejne spotkania!

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

 

 

 

ЯК ПРАЦЮВАТИ З УЧНЯМИ З УКРАЇНИ – ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ В КППЦ ТОРУНЬ

Реагуючи на потреби вчителів та враховуючи ситуацію, що динамічно змінюється, та прибуття дітей та молоді з України до шкіл, ми пропонуємо практичні заняття по роботі з учнями, які володіють українською та російською мовами. Представимо методику роботи з дітьми під час занять, практичні поради по роботі з іноземцями.

Кількість місць на кожній зустрічі обмежена.

  • Як вчити польську мову як іноземну? (4 години)

Тренінг розрахований на вчителів полоністики, лінгвістів та істориків IV–VIII класів. Орієнтовна дата: І частина 30 березня (дистанційно), ІІ частина 6 квітня (дистанційно). Зустріч вестиме д-р. Олександра Шваґжик-Даласіньска, викладач із багаторічним досвідом роботи з іноземцями, які розмовляють українською та російською мовами. Вартість участі 30 злотих.

  • Навчання польської мови як іноземної комунікаційним методом (8 год)

Тренінг розрахований на вчителів польської мови вищих навчальних закладів. Орієнтовна дата: І частина 7.04 (дистанційно), ІІІ частина 11.04 (дистанційно). Зустріч проведе д-р Олександра Столярчик, яка є викладачем польської мови на Кафедрі Слов’янської Філології Національного Університету ім. Івана Охієнка в Кам’янець-Подільському, а також викладач з досвідом роботи з іноземцями, які говорять українською мовою. Вартість участі становить 50 злотих.

  • Перший урок польської мови як іноземної

Тренінг розрахований на вчителів, які навчатимуть польської мови дітей з України. Орієнтовна дата: 8 квітня (дистанційно). Вартість участі 25 зл.

 

Вищезазначені тренінги є продовженням наших попередніх пропозицій: Навчання дітей та підлітків, які розмовляють українською та російською мовами – знання у двох словах (проводить д-р Олександра Шваґжик-Даласіньска) та Учень із досвідом міграції в класному колективі (проводить д-р Александра Столярчик). Тренінги були дуже популярними, в них взяли участь понад 600 педагогів. Агнєшка Пшибишевська, заступник директора КППЦ та Кароліна Шостак-Любомська, методичний радник КППЦ у Торуні відповідали за організацію цього циклу.

Запрошуємо на наступні зустрічі!

Куявсько-Поморський Педагогічний Центр у Торуні