Edukacja

Fragment plakatu promującego wydarzenie

„Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski 2018

Dyrekcja Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus serdecznie zapraszają w dniach 15-22.10.2018r. do udziału w KAMPANII SPOŁECZNEJ pod hasłem „JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY  ZOBACZ MNIE!” Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BIAŁEJ LASKI.

Dyrekcja Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 1
dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy
oraz Stowarzyszenie Visus Supremus

serdecznie zapraszają
w dniach 15-22.10.2018r.
do udziału w

KAMPANII SPOŁECZNEJ

pod hasłem „JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY  ZOBACZ MNIE!”

Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BIAŁEJ LASKI.

 

PATRONAT HONOROWY:

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Poczta Polska S.A.

 

PATRONAT MEDIALNY:
Metropolia Bydgoska

 

Celem akcji jest

  • Kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo
  • Zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku
  • Przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo
  • Włączenie w obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski jak najszerszej grupy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, samorządów i innych organizacji z terenu całej Polski.

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przyłączenie się do kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” poprzez przeprowadzenie w swojej placówce zajęć z dziećmi i młodzieżą (np. pogadanek, apelu, lekcji wychowawczych, prezentacji itp.) na temat potrzeb i możliwości osób niewidomych i słabowidzących lub udział w wydarzeniach zaproponowanych w programie przygotowanym przez organizatora. Potwierdzenie uczestnictwa w akcji sprawozdaniem (formularz sprawozdania na stronie organizatora), pozwoli Państwa placówce uzyskać certyfikat

„SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM”

 

Prosimy o przesyłanie sprawozdań do 31 października 2018 r. na adres

e-mail:  soswnr1@braille.bydgoszcz.pl

 

Lista szkół, które nadeślą sprawozdania i otrzymają certyfikat zostanie zamieszczona na internetowej naszego Ośrodka. Dokument prześlemy poprzez Pocztę Polską. Uroczyste wręczenie wyróżnień za najaktywniejsze działania nastąpi 6 grudnia 2018r.

 

Program (a w nim między innymi projekcje filmowe) i propozycje materiałów do wykorzystania na zajęciach w Międzynarodowym Dniu Białej Laski są dostępne na stronie organizatora: www.braille.bydgoszcz.pl

 

Tekst: Jacek Knychała

 

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa  Kujawsko-Pomorskiego.

 

Plakat promujący kampanię społeczną pod hasłem "Ja nie widzę ciebie, ty  zobacz mnie!”.