Edukacja

Nauczyciele bibliotekarze Pedagogicznej Bibiloteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy promują wystawę o uczniu zdolnym
Nauczyciele bibliotekarze Pedagogicznej Bibiloteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy promują wystawę o uczniu zdolnym

IV Kujawsko-Pomorskie Forum Edukacyjne Uczeń zdolny czy kukiełka edukacyjna? – o przekraczaniu sztywnych ram

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy zorganizowały 15 marca 2017 roku IV Kujawsko-Pomorskie Forum Edukacyjne Uczeń zdolny czy kukiełka edukacyjna? – o przekraczaniu sztywnych ram.

 

Po uroczystym otwarciu Forum przez dr. Tomasza Marcysiaka i przywitaniu gości  przez rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu prof. dr. hab. Marka Jacka Stankiewicza, prof. Ewa Filipiak z UKW w Bydgoszczy zaprezentowała wykład Przekonania nauczycieli dotyczące dziecka i ich konsekwencje dla podejmowanych strategii edukacyjnych. Następnie miało miejsce wystąpienie Marii Rotkiel Emocje w świecie dziecka – trudności i wyzwania stojące przed zdolnymi uczniami.

 

W drugiej części Forum odbyły się warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez psychologów i pedagogów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu, nauczycieli konsultantów z KPCEN w Bydgoszczy oraz pracowników WSB w Bydgoszczy:

  • Rola nauczyciela w tworzeniu przestrzeni psychologiczno-społecznej dla ucznia –  Roman Jonac
  • Ćwiczenia i zabawy rozwijające umiejętności psychologiczno-społeczne uczniów
    klas I-V – Magdalena Kutowska, Marietta Wieczorek
  • Uczeń jako mediator – Magdalena Chylebrant–Karolak
  • Czy uczeń zdolny może mieć naukę w nosie? – dr Dorota Ackermann–Szulgit
  • Uczeń zdolny na lekcji języka obcego – Małgorzata Tyszkowska
  • Warsztaty aktorskie jako źródło kreatywnego rozwoju dziecka zdolnego – autorskie warsztaty aktora Dawida Kartaszewicza.

 

Przedsięwzięcie wzbogaciła wystawa przygotowana przez nauczycieli bibliotekarzy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy dotycząca książek o uczniu zdolnym i stoisko Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z materiałami dotyczącymi tego samego zagadnienia.

 

IV Kujawsko-Pomorskie Forum Edukacyjne Uczeń zdolny czy kukiełka edukacyjna? – o przekraczaniu sztywnych ram już za nami. Przyniosło ono wiele ciekawych doświadczeń i wzbogaciło wiedzę na temat ucznia zdolnego.

 

Na V edycję zapraszamy już za rok.

 

Opracowanie: Ilona Zduńczuk

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.bydgoszcz.pl

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Maria RotkielNauczyciele bibliotekarze Pedagogicznej Bibiloteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy promują wystawę o uczniu zdolnymNauczyciele konsultancji KPCEN w Bydgoszczy promują materiały dotyczące ucznia zdolnegoprof. Ewa FilipiakRektor WSB prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz