Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE I COACHING W EDUKACJI

Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w ramach europejskich standardów w edukacji  2017 roku odbyła się  w konferencja DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE I COACHING  W  EDUKACJI.  Zaproszonych gości i uczestników powitała  Mariola Cyganek dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

Podczas spotkania Marta Dobrzyniak, coach i doradca zawodowy,  przybliżyła  paradygmaty doradztwa, założenia i efekty  europejskiej sieci doradztwa. W swojej wypowiedzi uwzględniła również postrzeganie aktywności zawodowej i jej kontekstu oraz  wykorzystanie coachingu w edukacji. Uczestnicy mogli wzbogacić swoją wiedzę także o standardy doradztwa edukacji i kariery.

 

Na zakończenie konferencji nauczyciel konsultant  Danuta Frankowska zaprosiła uczestników do odwiedzania strony internetowej  KPCEN w Bydgoszczy, a szczególnie do zapoznania się z przygotowanymi propozycjami warsztatowymi  z zakresu doradztwa i szkolnictwa zawodowego.  

Opracowanie: Ilona Zduńczuk

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.bydgoszcz.pl

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Dyr.KPCEN-M.Cyganek, N-l Kons.-D.Frankowska, prelegent-M.DobrzyniakN-l konsultant-D.Frankowska