Edukacja

Logo KPCEN

Inspirujące wykłady w KPCEN

16 kwietnia 2015 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku odbył się wykład na temat „Ochrony zbiorów we współczesnej bibliotece”. Spotkanie poprowadziła dr Agnieszka Bangrowska z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego.

 

Tematyka wystąpienia koncentrowała się wokół podstawowych informacji z zakresu ochrony zbiorów bibliotecznych, zgrupowanych w następujących blokach: działania zapobiegające różnorodnym szkodom zbiorów;  działania likwidujące szkody, które powstały w zbiorach, czyli konserwacja materiałów bibliotecznych. W końcowej części wykładu,  zaprezentowane zostały  zasady polityki ochrony zbiorów we współczesnej bibliotece szkolnej.

 

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem nauczycieli bibliotekarzy, którzy na co dzień zajmują się profilaktyką i ochroną zbiorów bibliotecznych. Wkrótce zapraszamy na kolejne tego typu wydarzenia.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Departament Kultury i Edukacji

(TK)