Edukacja

Logotyp KPCEN w Toruniu
Logotyp KPCEN w Toruniu

Innowacyjna edukacja – czyli jaka?

Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli na wojewódzką konferencję Innowacyjna edukacja – czyli jaka? Obrady odbędą się 17 maja 2018 r., godz. 12.30–16.00, w Centrum Dialogu w Toruniu, pl. S. W. Frelichowskiego 1. Celem konferencji jest zainspirowanie nauczycieli do wdrażania nowych rozwiązań w procesie kształcenia, zastosowanie innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych i metodycznych, które rozwijają kompetencje uczniów.

 

Program:

12.30–13.00 Rejestracja uczestników

13.00–13.10 Uroczyste rozpoczęcie konferencji – Małgorzata Trzeciak, dyrektor KPCEN

13.10–13.40 prof. dr hab. Beata Przyborowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),
O innowacjach w czterech perspektywach

13.40–14.10 Aleksander Pawlicki (Szkoła Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności), Strzelanie z pestek albo jak spojrzeć na nowo na godziny nie-wychowawcze

14.10–14.30 Przerwa na kawę

14.30–15.00 Robert Preus (KPCEN Bydgoszcz), Laboratorium smartfona

15.00–15.30 Izabella Gorczyca, dr Joanna Górecka, Czas, by runął mur – r(E)wolucja?! Dlaczego? – przykład dobrej praktyki: Szkoła No Bell w Konstancinie15.30–15.50 Czesław Ficner – Działania Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu we wspieraniu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim

15.50–16.00 Podsumowanie obrad

 

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna, ilustrująca inspirujące rozwiązania zaobserwowane podczas licznych zagranicznych wyjazdów studyjnych oraz prezentacja wybranych publikacji z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w zakresie tematyki konferencji.

 

Udział jest bezpłatny. Szczegółowych informacji udziela Marzenna Wierzbicka, e-mail: Marzenna.Wierzbicka@kpcen-torun.edu.pl, tel. 881 934 256. Zapisy przez stronę internetową KPCEN: http://www.kpcen-torun.edu.pl/course/view/3229

 

Dominika Wojtasińska, Pracownia Informacji i Promocji, KPCEN Toruń

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. www.kpcen-torun.edu.pl

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).