Edukacja

Logo Pedagogicznej Biblioteki w Bydgoszczy

IBUK Libra w Sępólnie Krajeńskim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy – Filia w Sępólnie Krajeńskim zanotowała duży wzrost zainteresowania wirtualną czytelnią książek elektronicznych. Umożliwia ona czytelnikom bezpłatny dostęp do ponad 1250 tytułów z różnych dziedzin nauki, w tym 647 zakupionych przez bibliotekę.

 

Częstsze korzystanie przez nauczycieli z elektronicznych publikacji jest m.in. efektem niedawnej konferencji zorganizowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy, która odbyła się w nowej siedzibie Filii w Sępólnie Krajeńskim. Z zaproszenia skorzystali prawie wszyscy bibliotekarze szkolni z terenu działania filii. Gości przywitała dyrektor PBW w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska. Kierownik filii zaprezentował działalność placówki oraz nowe zadania bibliotek pedagogicznych. Następnie Ewa Bedełek, kierownik Wydziału Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych PBW w Bydgoszczy, przybliżyła zagadnienie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy, która umożliwia wymianę doświadczeń, analizę dobrych praktyk, tworzenie innowacyjnych rozwiązań i poszerzanie kompetencji w trakcie regularnych spotkań.

 

Sposoby korzystania z usługi oferowanej przez naszą bibliotekę – wirtualnej czytelni książek elektronicznych IBUK Libra – omówiła Lucyna Poźniakowska-Misiak, kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PBW.

 

Po przerwie Ewa Bedełek przedstawiła nowoczesne formy promocji czytelnictwa. Wystąpienia prelegentów stały się okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń uczestników konferencji, którzy wyrazili chęć integrowania środowiska bibliotekarzy szkolnych oraz utworzenia sieci współpracy i samokształcenia.

 

Autor tekstu i zdjęć – Ryszard Karczewski

 http://pbwsepolno.idsl.pl

http://www.pbw.bydgoszcz.pl                         

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, Filia w Sępólnie jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Ewa Bedełek, kierownik Wydziału Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych PBW w BydgoszczyUczestnicy konferencji