Edukacja

Logotyp BP w Toruniu

Hospicjum – o co w tym chodzi i z czym to się je – zajęcia edukacyjne dla młodzieży

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu oraz Stowarzyszenie Hospicjum Światło w Toruniu zapraszają młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych do udziału w zajęciach Hospicjum – o co w tym chodzi i z czym to się je. Warsztaty poprowadzi p. Małgorzata Olszewska, wiceprezes Stowarzyszenia Hospicjum Światło w Toruniu.

 

Podczas zajęć młodzież zapozna się z filozofią opieki paliatywno-hospicyjnej, życiem codziennym chorych oraz pracą wolontariuszy w hospicjum.

Zajęcia towarzyszą wystawie Barwy wolontariatu w hospicyjnej codzienności. Razem możemy więcej!, która jest doskonałą okazją do uwrażliwiania młodych ludzi na potrzeby osób w kryzysie choroby. Jest też szansą na przełamywanie stereotypów związanych z postrzeganiem hospicjum i podkreślenie, że przede wszystkim jest to miejsce ciągłej troski o podnoszenie jakości życia chorego.

Nauczycieli zainteresowanych udziałem w zajęciach prosimy o kontakt z p. Małgorzatą Olszewską: tel. 664 429 838, mail: m.olszewska@hospicjumswiatlo.pl

Wystawa objęta została honorowym patronatem Marszałka Wojewódz­twa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Można ją oglądać w sali wystawowej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu do 20 grudnia 2016 r.  w godzinach otwarcia Biblioteki.

 

Więcej informacji na stronie www.bptorun.edu.pl/

 

Oprac.

Wiesława Budrowska

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

 Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

 

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką

 oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).