Edukacja

Logotyp Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu
Logotyp Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu

GRYWALIZACJA W KORCZAKU

W Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu dnia 14 listopada 2017 r. odbył się I Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Edukacji Globalnej zwany GRYWALIZACJĄ. Konkus został zorganizowany w ramach ogólnopolskiego projektu  Edukacja Globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju, realizowanego przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

 

Tegorocznej edycji konkursu towarzyszyło hasło: Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas! Zamysłem organizatorów było uwrażliwienie uczniów na problemy globalne, z jakimi boryka się współczesny świat oraz zachęcenie ich do podejmowania własnych inicjatyw wynikających z celów zrównoważonego rozwoju wytyczonych przez Organizację Nardów Zjednoczonych.

 

Do konkursu przystąpili przedstawiciele szkół z Bydgoszczy, Jabłonowa Pomorskiego i Torunia. Przygotowano 8 stanowisk, na których uczestnicy Grywalizacji rozwiązywali różnorodne i ciekawe zadania wymagające nie tylko wiedzy merytorycznej, ale również spostrzegawczości, kreatywności i umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Musieli oni m.in. ułożyć puzzle, rozwiązać zagadki i rebusy, posegregować odpady czy odczytać informacje ukryte w QR kodach. Konkurs wygrali uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia z Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Postawowej nr 19 im. Bł. Ks. S.W. Frelichowskiego w Toruniu, a na trzeciej pozycji uplasowali się wychowankowie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, upominki i dyplomy.

 

Zwieńczeniem Grywalizacji było przygotowanie dwóch plakatów, które ukazywały rzeczywisty i wymarzony obraz naszej planety Ziemi widziany oczami uczniów i ich opiekunów. Innowacyjna formuła konkursu spotkała się z uznaniem uczestników i zaproszonych gości, gdyż umożliwiła promowanie nauki przez zabawę i dała możliwość zdobycia pozytywnych doświadczeń w rywalizacji z rówieśnikami.

Opracowała:

Wioleta Łopatowska

 

Zdjęcia:

Piotr Kromkiewicz

 

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.sosw.torun.pl

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego  Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)

 

Uczestnicy konkurs segregują odpady do odpowiednich pojemnikówUczniowie korzystają z nowoczesnych technologii i odczytują informacje ukryte w QR kodachUczniowie układają hasło nawiązujące do pokoju na świecieUczestnicy rozpoznają owoce i liście drzew chronionych w PolsceUczniowie prezentują własnoręcznie wykonane plakaty ukazujące rzeczywisty i wymarzony obraz naszej planety ZiemiDyrektor KP SOSW Pani Maria Kluz wręcza nagrody i dyplomy zwycięzcom GRYWALIZACJIUczestnicy konkursu zostali zaproszeni na słodki poczęstunek