Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Goście z Hiszpanii

Od 29 do 31 maja 2018 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy gościliśmy dyrekcję i nauczycieli z COL·LEGI SANTA MARIA – MANYANET BLANES, jednej ze szkół, którą mieliśmy przyjemność poznać podczas wizyty studyjnej w Hiszpanii zorganizowanej w październiku 2017 roku w ramach Programu edukacyjnego  Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczyciela. Odwiedziliśmy wtedy hiszpańskie placówki edukacyjne, nawiązaliśmy kontakty z przedstawicielami środowiska  edukacyjnego, które  zaowocowały wymianą doświadczeń i materiałów edukacyjnych oraz przerodziły się w systematyczną współpracę.

 

W czasie rewizyty mogliśmy opowiedzieć i pokazać, jak funkcjonuje system edukacji w Polsce, jakie są możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli, specyfika nauczania w poszczególnych grupach wiekowych. Nasi goście zainteresowani byli edukacją dzieci i uczniów od 3 do 16 roku życia.

 

Wspólnie z gośćmi odwiedziliśmy dwie szkoły:  Szkołę Podstawową nr 9 im. Władysława Jagiełły w Bydgoszczy oraz Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Mroczy,  placówki zajmujące się edukacją przedszkolną i kształceniem uczniów do 16 roku życia. W szkołach zorganizowano spotkania z uczniami i nauczycielami. Wzięliśmy udział w zajęciach przedszkolnych i fragmentach lekcji.

 

Tematyka, którą byli zainteresowani nasi goście, to zarządzanie i organizacja pracy nauczycieli w przedszkolu, wprowadzanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi i uczniami, wymiana doświadczeń w aspekcie działania polskich i hiszpańskich placówek oświatowych.

 

Opracowanie: Ilona Zduńczuk

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.           

 www.cen.bydgoszcz.pl

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Wizyta edukacyjna w Szkole Podstawowej w MroczyWizyta w Szkole Podstawowej nr 9 w Bydgoszczy