Edukacja

Slajd tytułowy

Froebel, Montessori, Wygotski….- sprawozdanie z konferencji

Froebel, Montessori, Wygotski inspiracją dla innowacyjnych działań współczesnego nauczyciela,  to tytuł nieodpłatnej konferencji dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, którą 29 listopada 2016 r. zorganizowały Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji Kujawsko-Pomorskiego   Centrum   Edukacji  Nauczycieli w Toruniu we współpracy z Centrum  Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

 

Wykład na temat Systemy wychowawcze Froebela, Montessori i Wygotskiego jako źródło inspiracji dla współczesnej edukacji wygłosiła  dr Maria Gładyszewska, pracownik naukowy UKW w Bydgoszczy. Każdy z ponad 100 uczestników konferencji słuchając wykładu mógł odpowiedzieć sobie na pytanie postawione przez wykładowczynię: Czy, a jeśli tak, to co z tych systemów może Pani/Pan adaptować, doskonaląc swój własny, innowacyjny warsztat pracy? Na pytanie: Czy różne systemy edukacyjne mogą i  powinny się integrować? dr Maria Gładyszewska odpowiada: 2 x TAK, bo w tej różnorodności jest wielkie bogactwo zarówno wiedzy, jak i doświadczenia. I chyba nierozsądnie byłoby z niego nie korzystać ?!

 

 Wszyscy obecni na konferencji skorzystali z możliwości uczestniczenia w trzech warsztatach tematycznych:

  1. Jak otwierać Kluczem do uczenia się dziecięce umysły? – Ida Winiarek, Alicja Gula – trenerki Klucza do uczenia się.
  2. Froeblowskie Dary – klocki, które bawią i uczą – Anna Turska, Rafał Iskra – edukatorzy Froebel.pl

 

III. Pozwól mi zrobić to samemu  – Katarzyna Kuźdub, Anna Jurak nauczycielki  Zespołu Szkół nr 6 w Toruniu pracujące metodą Marii Montessori.

 

Warsztaty umożliwiły dyrektorom i nauczycielom bliższe poznanie walorów omawianych koncepcji pedagogicznych i możliwości zastosowania ich w praktyce pedagogicznej.

 

Nauczyciele chętnie korzystali z porad i wyjaśnień dotyczących innowacji pedagogicznych, których udzielały: Danuta Brzózka-Ciechanowska, st. wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu oraz Danuta Potręć, kierownik Pracowni Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu.

 

Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu przygotowali zestawienie bibliograficzne dotyczące tematu konferencji oraz wystawę publikacji.

 

Konferencję zorganizowały i poprowadziły: Małgorzata Koc doradca metodyczny TODMiDN w Toruniu oraz Marzenna Wierzbicka kierownik PDDiIE KPCEN w Toruniu.

 

Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że konferencja spełniła oczekiwania uczestników, czego dowodem jest przeprowadzona ewaluacja,  wyrażamy serdeczne podziękowania. Dyrektorom i nauczycielom dziękujemy za udział w konferencji i zapraszamy do korzystania z oferty KPCEN w Toruniu.

 

tekst: Marzenna Wierzbicka

konsultantka ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – kierownik PDDiIE KPCEN w Toruniu

 

zdjęcia: Tadeusz Wański

http://www.kpcen-torun.edu.pl/news/view/1252

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Anna Jurak - warsztaty pedagogiki Marii MontessoriAlicja Gula - warsztaty klucz do uczenia się - moduł literackiAnna Turska - edukator Froebel.plDr Maria Gładyszewska z UKW BydgoszczFroeblowskie DaryIda Winiarek - warsztaty klucz do uczenia się - moduł konstrukcyjnyKatarzyna Kuźdub - warsztaty pedagogiki Marii MontessoriMarzenna Wierzbicka i Małgorzata KocRafał Iskra - edukator Froebel.plSlajd tytułowyUczestnicy warsztatówUczestnicy warsztatówUczestnicy warsztatówZasoby modułu konstrukcyjnego