Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Freinetowskie inspiracje

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli innych specjalności zainteresowanych tematem na konferencję on-line SAMOKONTROLA W UCZENIU SIĘ – WYGODA NAUCZYCIELA CZY POTRZEBA UCZNIA?, która odbędzie się 10 grudnia 2020 roku w godz. 16.30–19.00.

 

W programie:

 • Samokontrola ucznia drogą do sukcesu edukacyjnego
  dr Violetta Panfil-Smolińska – KPCEN w Bydgoszczy
 • Fiszki autokorektywne – proste i skuteczne narzędzie w uczeniu się
  mgr Joanna Grzanka – Szkoła Podstawowa Creogedania w Gdańsku
 • Praktyka szkolna w tworzeniu i stosowaniu fiszek na przykładzie Szkoły Podstawowej Creogedania w Gdańsku
  Kamil Kowalczyk – Szkoła Podstawowa Creogedania w Gdańsku
  Szymon Jakubowski – Szkoła Podstawowa Creogedania w Gdańsku
 • Świąteczny akcent
  mgr Grażyna Szczepańczyk – KPCEN w Bydgoszczy

 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie formularza do 8 grudnia 2020 roku oraz uiszczenie opłaty w wysokości 36 zł na nr konta: 21 1020 1462 0000 7202 0220 0319 Bank PKO BP SA O/Bydgoszcz z dopiskiem SAMOKONTROLA.

 

Po dokonaniu wpłaty zostaną przesłane:

 • link do zdalnego połączenia
 • wykaz materiałów, które warto przygotować, by czynnie uczestniczyć w zajęciach.

 

W imieniu organizatorów

Grażyna Szczepańczyk