Edukacja

eTwinning – edukacyjny program Unii Europejskiej

eTwinning – edukacyjny program Unii Europejskiej

Dnia 18 marca 2015 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie promujące Program eTwinning oraz warsztaty komputerowe. Szkolenie było zorganizowane we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

Ideą eTwinningu jest łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz promowanie szkolenia nauczycieli przy wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Uczniowie i nauczyciele współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Program poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

 

Zajęcia poprowadziły ambasadorki programu eTwinning w województwie kujawsko-pomorskim panie Ilona Zduńczuk (nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy, kierownik Pracowni) i Dominika Giezek (nauczyciel z dużym doświadczeniem w realizacji projektów eTwinning).

 

W warsztatach udział wzięło 15 nauczycieli różnych przedmiotów i poziomów nauczania oraz nauczyciele bibliotekarze z placówek oświatowych   naszego województwa.

 

W trakcie warsztatów uczestnicy poznali najważniejsze cechy programu eTwinning, zalety i korzyści udziału w programie, portale programu eTwinning: europejski i krajowy oraz narzędzia internetowe: Desktop i TwinSpace. Podczas sesji warsztatowej przy komputerach odbyła się rejestracja szkoły/nauczyciela w programie eTwinning.

 

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały promocyjne oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu i certyfikaty potwierdzające zarejestrowanie szkoły w programie.

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy jest placówką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

(TK)