Edukacja

Logo KPCEN w Toruniu

Edukacja globalna – Moduł II

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest partnerem Ośrodka Rozwoju Edukacji w realizacji ogólnopolskiego projektu Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju. Danuta Potręć, koordynatorka wojewódzka i konsultantka KPCEN w Toruniu uczestniczyła w szkoleniu przygotowującym do realizacji Modułu II projektu, które odbyło się w Sulejówku w dniach 20-22 stycznia 2017 r.

 

Pierwszego dnia pod kierunkiem Marcina Mydlaka, trenera i coacha z Norman Benett Group, koordynatorzy opracowali cztery części warsztatów dla szkolnych liderów, dzieląc  się swoją wiedzą i doświadczeniem trenerskim.

 

Kolejnego  dnia dr hab. Krystyna Błeszyńska, prof. SGGW oraz dr Laura Koba z UJ podzieliły się swoją wiedzą z uczestnikami spotkania. Pierwsza prelegentka mówiła na temat wielokulturowości w szkole, kompetencjach obywatelskich i międzykulturowych nauczycieli/rad pedagogicznych oraz edukacji dla pokoju. Druga odniosła się do Celu 4 Zrównoważonego rozwoju – Prawa do edukacji oraz Celu 16 – Pokój, Sprawiedliwość.

 

Ostatni dzień poświęcony był dobrym praktykom Instytutu Globalnej Odpowiedzialności (IGO) w wprowadzaniu edukacji globalnej w klasach 0-3/4. Marta Gontarska dzieliła się pomysłami i wieloletnim doświadczeniem pracy w IGO.

 

Ważnym przedsięwzięciem, rozpoczynającym realizację Modułu II projektu Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju, będzie szkolenie dla dziesięciu szkolnych liderek z naszego województwa, które odbędzie się w Sulejówku w drugiej połowie lutego 2017 r.

 

oprac. Danuta Potręć, konsultantka KPCEN w Toruniu,

regionalna koordynatorka projektu.

www.kpcen-torun.edu.pl/news/view/1313

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

D. Potręć - regionalna koordynatorka i  M. Gontarska trenerka z IGOKoordynatorzy regionalni podczas szkoleniaKoordynatorzy regionalni podczas szkoleniaPrelekcja dr hab K. Błeszyńskiej, prof. SGGWWystąpienie dr L. Koby z UJ