Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Dźwiękowe Vademecum Dyrektora

Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Przed oświatą stoją kolejne wyzwania. Z wieloma kwestiami organizacyjnymi, prawnymi i etyczno-moralnymi spotkają się także dyrektorzy, wicedyrektorzy i kadra zarządzająca placówkami oświatowymi. Odpowiadając na Państwa oczekiwania Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przygotowało wiele form pomocy i wsparcia. Także online.

 

W tym roku szkolnym formą wsparcia dla dyrektorów będzie Dźwiękowe Vademecum Dyrektora. Na stronie YT Kujawsko-Pomorskiego Centrum Nauczycieli w Bydgoszczy zostały już zamieszczone dwie porady:

– #1 Sierpniowa rada pedagogiczna
– #2 Awans zawodowy nauczycieli – zadania dyrektora.

Ponadto w najbliższym czasie proponujemy kolejne formy doskonalenia dla dyrektorów i kadry zarządzającej placówkami oświatowymi:

  • 15.09.2021 roku o godz. 10.00 – warsztaty dla dyrektorów szkół i placówek Rola i zadania dyrektora w awansie zawodowym nauczyciel
  • 22.09.2021 roku o godz. 10.00 – sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek
  • 29.09.2021 roku o godz. 10.00 – warsztaty  dla dyrektorów szkół i placówek Prowadzenie i wypełnianie dokumentacji szkolnej oraz protokołowanie rad pedagogicznych

Zapraszam także kadrę zarządzającą oświatą na cotygodniowe konsultacje online. Szczegóły na stronie cen.bydgoszcz.pl

Wszystkie spotkania stacjonarne odbywają się w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9.

Oprac. G. Nazaruk